Пошукове просування комерційних інтернет-ресурсів

2018;
: сс. 3 - 9
Authors: 

Басюк Т. М., Василюк А. С.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна, E-mail: Taras.M.Basyuk@lpnu.ua, Andrii.S.Vasyliuk@lpnu.ua

Розглянуто основні способи просування комерційних інтернет-ресурсів та наведено особливості їх реалізації в процесі популяризації. Проаналізовано поняття “конверсія інтернет-ресурсу”, розроблено алгоритм оцінювання її рівня та визначено внутрішні та зовнішні чинники, що сприяють пошуковому просуванню у комерційному сегменті. Наведено особливості оцінювання репутації інтернет-ресурсів та розроблено схему й подано рекомендації щодо її застосування під час популяризації. Проаналізовано найвідоміші ресурси для оцінювання репутації (Falcon Social, Wobot, Youscan, Safe Online Reputation, Socialbakers), застосування яких сприятиме збільшенню кількості цільових відвідувачів.

 1. Kennedy G. Seo: Marketing Strategies to Dominate the First Page (SEO, Social Media Marketing) / Grant Kennedy. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 122 p.
 2. Slegg J. A Complete Guide to Panda, Penguin, and Hummingbird. Available online at: https://www.searchenginejournal. com/seo-guide/ google-penguin-panda-hummingbird.
 3. Стрикчиола Д. SEO. Искусство раскрутки сайтов / Джесси Стрикчиола, Рэнд Фишкин, Стефан Спенсер. – СПб.: BHV, 2011. – 520 с.
 4. Граппоне Д. Поисковая оптимизация сайтов: Исчерпывающее руководство / Дженнифер Граппоне, Градива Казн. – М.: Эксмо, 2012. – 528 с.
 5. Alpar A. SEO-Strategie, Taktik und Technik / Andre Alpar, Markus Koczy, Maik Metzen. – Springer Gabler, 2015. – 538 p.
 6. Basyuk T. The Popularization Problem of Websites and Analysis of Competitors. In: Shakhovska N., Stepashko V. (eds). – Advances in Intelligent Systems and Computing II. CSIT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 689. Springer, Cham. Р. 54–65.
 7. Enge E. Mastering Search Engine Optimization / Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola, Rand Fishkin. – O'Reilly Media, 2015. – 994 p.
 8. Берко А. Ю. Лінгвістичний аналіз текстового комерційного контенту / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2015. – № 814. – С. 203–228.
 9. Буров Є. В. Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах / Є. В. Буров, І. І. Завущак // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2017. – No. 872. – С. 121–131.
 10. Jenyn D. Authority Content: The Simple System for Building Your Brand, Sales, and Credibility / David Jenyn – Melbourne SEO Services, 2016. – 168 p.
 11. The Value of Google Result Positioning / Online Advertising Network “Chitika”. – Режим доступу: https://chitika. com/google-positioning-value.
 12. Collins T. Mechanics of Online Reputation Management: Repair & Control Your Name or Brand Reputation Online / Tyler Collins – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 286 p.
 13. Kelly D. Social Media: Strategies To Mastering Your Brand – Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat / David Kelly. – Amazon Digital Services, 2016. – 156 p.