Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих

2009;
: сс. 215 – 223
Authors: 

Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано технологію керування контентом корпорації ECM та запропоновано способи її використання для аналізу туристичної галузі.

1. Inmon W., Building the Data Warehouse. John Willey & Sons, New York, 1992. 2. Ralph Kimball, Help for Hierarchies. DBMS, 1998 September. 3. Дрюэк К. (Katherine Drewek). Хранилища данных: сходство и различия подходов Билла Инмона и Ральфа Кимболла. – 2005. – [Електронний ресурс]: http://www.b-eye-network.com/view/743. 4. Кузнецов С. От баз данных к пространствам данных: новая абстракция управления информацией. – 2006. – [Електронний ресурс]: http://www.citforum.ru/database/articles/from_db_to_ds. 5. Шаховська Н.Б. Простори даних туристичної сфери // Д.І. Угрин. – Відбір і обробка інформації. Вісник ФМІ, Львів; № 13, 2008. – С.101–110. 6. Шаховська Н.Б. Інтеграція, консолідація та федералізація даних для інформаційних технологій туристичного бізнесу // Д.І. Угрин. – Відбір і обробка інформації. ФМІ, № 16, 2008. – С.98–108. 7. Шаховська Н.Б. Альтернативні рішення ситуацій опрацювання даних з розрізнених джерел в просторах даних туризму // Д.І. Угрин. – Інтернет-конференція РусНаука, [Електронний ресурс]: http://www.rusnauka. com/25_DN_2008/Matemathics/28431.doc.htm.