інтеграція

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВУ СТРУКТУРУ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Еволюція етапів існування історичних замкових комплексів обумовлена базовою потребою людей щодо пошуку засобів безпеки в період крайньої політичної нестабільності та загрози постійних ворожих нападів. Відповідно, саме зміни військово-політичної ситуації – зниження загрози внутрішніх і зовнішніх нападів від чужинців і сусідів-феодалів, внаслідок посилення королівської влади – основна причина початку занепаду замкових комплексів. У подальшому, деякі замкові укріплення та споруди були частково чи повністю зруйновані (за наказом правлячої влади), щоб запобігти можливим військовим повстанням.

Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації

Останнім часом у науковій спільноті обговорюється розвиток різноманітних концепцій конституціоналізму, таких як транснаціональний (глобальний), міжнародний (інтернаціональний), багаторівневий та інші, що передбачають створення та реалізацію стандартів, що призначені для вирішення глобальних проблем, до яких прийнято відносити запобігання війнам, розвиток та координація міжнародних відносин на мирній основі, ліквідація голоду та злиднів, раціональне використання природних ресурсів, запобігання тероризму та забезпечення безпеки тощо.

Трансформація функціонально-методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій

Розглянуто актуальні питання об’єктивної необхідності трансформації функціонально- методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Визначено функції управління персоналом в умовах диджиталізації. Розкрито методи управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Охарактеризовано основні виклики сучасності та нові завдання управління персоналом. Відзначено переваги системи інформаційного забезпечення управління персоналом.

Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропоно- ваний алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень.

BANCASSURANCE ЯК ЦІННИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Обґрунтовано поняття «bancassurance» як процес взаємодії банків і страхових компаній. Досліджено позитивні та негативні стороні від цієї кооперації – продаж страхових полісів разом із продуктами, пропонованими банками. Розглянуто різні тлумачення bancassurance в сучасних умовах. Виділено переваги та недоліки банкострахування для обох суб’єктів даної діяльності. Виявлено важливий чинник щодо утворення банківсько-страхового співробітництва – нові канали дистрибуції страхових компаній. Проаналізовано стан ринку bancassurance у розвинутих країнах Європи.

Обов’язки мігранта як етико-правова категорія

Розкрито проблему неприпустимості сьогодні обмежуватись нормами. які б визнавали міграцію тільки в юридичному та економічному розумінні. Виокремлено невирішені питання щодо інтеграції мігрантів, формування бачення суспільством, яке приймає мігранта, своїм повноцінним членом, набуття мігрантом правосвідомості рівноцінного члена держави, яка його приймає, з усіма його правами і обов’язками.

Integration of Natural Sciences Content Into Professional Training of Future Doctors

The article deals with the problem of integration of natural sciences content into professional training of future doctors. The aim of the article is defined as methodological substantiation of the expediency of integration of natural sciences content into the professional training of future healthcare professionals.

Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих

Описано технологію керування контентом корпорації ECM та запропоновано способи її використання для аналізу туристичної галузі.

Іспанія як постійний запрошений учасник "Великої двадцятки" (2009-2017)

Розглянуто прагнення Іспанії посилити свою роль у континентальних та світових інтеграційних процесах, а також в інститутах глобального управління. З’ясовано, що неформальний представницький саміт “Велика двадцятка” є основним елементом системи глобального управління економічними процесами. Головна мета цієї статті – оцінити участь Іспанії як постійного запрошеного на форумах “Великої двадцятки”.

Updating Management Models in Terms of Enterprise Management Intellectualization

The article explores the dynamics of the proportion of adult population among the Internet users and the use of information and communication technologies by enterprises in Ukraine. The different impact of digital technologies on economic development of a number of countries is considered. The dynamics of the number of scientific as well as scientific and technical studies in the structure of GDP of Ukraine is analysed.