Інтелектуальна підсистема ділової економічної гри

2009;
: сс. 31 – 36
Authors: 

Буров Є.В., Лотоцький Ю.М., Нікольський Д.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто та запропоновано структуру і принципи роботи ігрової системи моделювання конфліктних ситуацій в економіці, що містить підсистему автоматизованого прийняття рішень. Запропонована система дає змогу отримувати досвід у прийнятті рішень, і має модуль, який автоматизовано приймає рішення та навчається у ході гри.

1. Вагин В. Н., Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / В.Н. Вагин., Е.Ю. Головина, А.А. Загорянская, М.В. Фомина. – М.: Физматлит, 2004. 2. Рассел С. Искусственный интеллект. Современный поход / С. Рассел, П. Норвиг. – М.: Вильямс, 2006. 3. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Рутковская Д., М. Пилинський, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. 4. Шампандар Алекс Дж. Искусственный интеллект в компьютерных играх: как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия / А. Дж. Шампандар. – М.: Вильямс, 2007.