Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами

2009;
: сс. 12 – 23
Authors: 

Берко А.Ю., Явлінський О.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано створену інтелектуальну систему, метою якої є визначати ймовірність успішності неприбуткових проектів, що зазвичай організовуються неприбутковими та неурядовими організаціями. Науково обґрунтованим є використання теорії ймовірності
та методу ядрового згладжування при визначенні ймовірностей з оперуванням малими обсягами наявних даних.

1. Jaynes E.T. Probability Theory: The Logic of Science. – Sams, 2004. 2. Paclík P., Novoviсová J., Pudil P. and Somol P. Road sign classification using Laplace kernel classifier. – Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. 3. Kernel density estimation [Електронний ресурс].– Вікіпедія.– Режим доступу: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_ estimation. 4. Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. – Springer, 2006.