Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій

2010;
: сс. 246-254
Authors: 

Шаховська Н.Д., Козловський Д.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
 

Розглянуто проблеми дистанційного навчання. Проаналізовано існуючі поширені системи тестування та перевірки знань студентів, з використанням web-технології.
 

1. http://www.distance-learning.ru/db/el/F4AF5863268B4F4AC3256DCC0045944B/. 2. Засоби дистанційного навчання. Методика, технологія, інструментарій / С.В. Агапонов, З.О. Джалиашвили та ін.. – СПб., 2003. 3. Синепол В.С., Цикин И.А. Применение современных программноаппаратных средств компьютерной видеоконференц-связи для создания интерактивных информационно-обучающих систем / Мат-лы Всероссийской научно-методической конф. “Телематика 95”. – СПб., 1995 4. Никитин А.Б., Синепол В.С., Сороцкий В.А., Цикин И.А. Интерактивные информационные технологии на основе Web-серверов и систем компьютерной видеоконференц-связи // Дистанционное образование, 1998, №1. 5. Боуман Дж.С., Эмерсон С.Л.Практическое руководство по SQL; 352 стр. 6. Полякова Л.Н. Издательство: Интернетуниверситет информационных технологий, 2004; 368 с. 7. Вайк, Уокер, Кокс PHP (справочник) — ДиаСофт 2001 448 стр. 8. http://www.moodle.com.