Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

2010;
: сс. 249 – 258
Authors: 

Голощук Р.О., Довбуш О.О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.

1. Віртуальний університет: Навч.-метод. посіб. / М.М. Козяр, О.Б. Зачко, Т.Є. Рак. – Львів: Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 c. 2. Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання / Р.О. Голощук // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.– К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. 60. – С. 98–104. 3. Дистанционное обучение. Опыт, проблемы, перспективы / Лобанов Ю. И., Крюкова О. П., Тартарашвили Т.А. и др. – М., 1996. – 108 с. – (Новые информационные технологии в образовании: аналитические обзоры по основным направлениям развития ВО/ НИИВО; Вып. 5). 4. Вебинар “Дистанционное обучение и виртуальные классы с продуктами Adobe Acrobat Connect Pro” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://connect.softline.ru/p70445239 – 18 лютого 2010 р. – Назва з екрана. 5. Інтеграція Adobe Acrobat Connect в середовище Moodle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://w1000.mv.us.adobe.com/education/products/pdfs/lms-integration-moo... – 10 лютого 2010 р. –
Назва з екрана. 6. Наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 21.01.2004. “Положення про дистанційне навчання” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://udec.ntukpi.kiev.ua/udec.nsf/Content? OpenPage – 17.04.2006. – Назва з екрана. 7. Опис віртуального навчального середовища Moodle. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle – 29 серпня 2009 р. – Назва з екрана. 8. Офіційна презентація продукту Adobe Acrobat Connect в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.pre-paid.com.ua/2434.html – 26 березня 2009 р. – Назва з екрана. 9. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под. ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 416 с.