Підсистема знищення формул алгоритмів

Василюк А. С. Підсистема знищення формул алгоритмів / А.С. Василюк, Т.М. Басюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 22–29. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Василюк А. С., Басюк Т. М.

This article is about the determination of the process of deleting formulas of algorithms. The algorithm of computer deleting of formulas of algorithms was given. Synthesized, minimizing the mathematical model was synthesized, minimized and the algorithm of deleting of formulas of abstract algorithms was studied.

1. Овсяк В.К. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем / В.К. Овсяк, В.М. Бритковський, О.В. Овсяк, Ю.В. Овсяк.. — Львів, 2004. — 276 с.
2. Овсяк В.К. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності/Овсяк В.К. — Львів: Світ, 2001. — 160 с.
3. Бритковський В. М. Моделювання редактора формул секвенційних алґоритмів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» — Львів: видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ. — 18 с.
4.Солоницын Ю.А. Microsoft Visio 2007. Создание деловой графики / Солоницын Ю.А. — СПб.:Питер, 2009. — 160 с.
5.Миронов Д.Ф. CorelDRAW X3.Учебный курс / Миронов Д.Ф.-СПб.:Питер, 2006. — 397 с.
6.Жвалевский А.В. Adobe Illustrator CS в теории и на практике/ А.В.Жвалевский, Ю.А. Гурский, Г.Б. Корабельникова.-М.:Новое знание, 2004.-607с.
7. А.Василюк, Т.Басюк Підсистема адаптації формул алгоритмів / Василюк А., Басюк Т. // Інформаційні системи та мережі. — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010.— № 689. — С. 36–43
8. Василюк А., Басюк Т. Алґоритми згортання і розгортання формул абстрактних алґоритмів / А. Василюк, Т. Басюк // Інформаційні системи та мережі. — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2009.— № 653. — С. 37–45.
9. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів «АбстрактАл» / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. — Львів: УАД, 2006. — № 16. — С. 99 —108.
10. Овсяк, А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць.— Львів: УАД, 2004. — № 12. — С. 137–145.