Інформаційна система порівняння розкладів зайнятості партнерів

2020;
: сс. 78 - 86
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Існують найрізноманітніші підходи до опису, порівняння та конвертування даних, але з часом виникають задачі, які вимагають застосування нових методів. Описано комбінування деяких підходів порівняння кластерів задля гнучкості проектованої системи. Завдяки цьому підходу можна знизити вплив нестачі даних при порівнянні кластерів. Метод застосовують в системі порівняння розкладів зайнятості осіб, де немає постійного потоку даних від користувача та самі дані значно відрізняються. Також ці данні в більшості випадків є неповними, що ускладнює процес порівняння кластерів простими методами. Комбінуючи методи оптимістичного порівняння та реалістичного, можна до кожних окремих пар користувачів змінювати коефіцієнт схожості (для користувачів з близьким набором даних використовувати реалістичне порівняння, а для різного набору — оптимістичне порівняння).

Також описано можливість перетворення точкових даних на протяжні (за часом), використовуючи склейку за певним коефіцієнтом. Це дозволяє відтворити протяжну подію лише за деякими її моментами. Також подібне перетворення дозволяє працювати з одним елементом в конкретний момент часу так само, як і з часовим проміжком.

Отже, з використанням описаних підходів знижується вплив нестачі даних від користувачів; також умовні конкретні значення можна перетворювати на відрізки близькі до реальності, що робить проектовану систему гнучкішою.

1. Геолокація. Режим доступу: https://docs.kde.org/trunk5/uk/extragear-graphics/digikam/toolgeolocatio...

2. Гринів Н. Т., Гринів Т. Т. (2012). Геолокаційні сервіси як маркетинговий інструмент. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16922/1/56-Hryniv-93-94.pdf

3. Біленко В. О. (2015). Геоконтекстний маркетинг: діалог споживача та рекламодавця. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., 264-265.

4. Delbosc A. (2011). Modelling the causes and impacts of personal safety perceptions on public transport ridership. Transport Policy, № 24, 302–309.

5. Онищук В. П. (2014). Передові технології і засоби у перевезенні небезпечних вантажів. Наукові нотатки, Випуск № 45, 407-411.