Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів

2016;
: cc. 173 - 178
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто концепцію віртуальних вузлів, які є копіями реальних вузлів, кожен з яких здатний виконувати певне завдання і відправляти отримані дані до наступного віртуального вузла. Представлено функції витрат енергії для зчитування, оброблення та передавання інформації. Введено умову обмеження, яка необхідна, коли географічна зона контролюється певною кількістю вузлів, проте не потрібна інформація від усіх вузлів. Запропоновано алгоритм щодо максимізації часу життя безпровідних сенсорних мереж, який дає змогу звести до мінімуму витрати енергії вузлів.

1. Anastasi G., Conti M., Energy conservation in wireless sensor networks: A survey // Ad Hoc Networks. 2009. Vol. 7. C. 537–568. 2. Гнатушенко В. Модель оптимізації продуктивності бездротової сенсорної мережі за оптимальністю вибору діапазону передавання й розкладу режимів активності/очікування сенсорів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Комп’ютерні науки та інформаційні технології: [зб. наук. пр.]. 2015. № 826. С. 142–149. 3. Ерзин А. И., Залюбовский В. В. Задача выбора совокупности связных покрытий в беспроводных сенсорных сетях // Труды ИВМиМГ СО РАН. Новосибирск. Серия: Информатика. Вып. 8, 2008. С. 23–28. 4. Wu J., Yang S. Energy-Efficient Node Scheduling Models in Sensor Networks with Adjustable Ranges // Int. J. of Foundations of Computer Science. 2005. Vol. 16. No. 1. Р. 3–17. 5. Астраков С. Н., Ерзин А. И., Залюбовский В. В. Сенсорные сети и покрытие плоскости кругами // Дискретный анализ и исследование операций. Т. 16. № 3. 2009. С. 3–19. 6. Tutuncuoglu K., Yener A. Optimum transmission policies for battery limited energy harvesting nodes // IEEE Transactions on Wireless Communications. Mar. 2012. Vol. 11. No. 3. Р. 1180–1189. 7. Fatme El-Moukaddem Fatme, Torng Eric, Xing Guoliang. Maximization network topology lifetime using mobile node rotation // IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2009. Vol. 26. no. 7. Р. 1958–1970. 8. Heinzelman W., Chandrakasan A., Balakrishnan H. An application-specific protocol architecture for wireless microsensor networks // IEEE Transactions on Wireless Communications, 2002. Vol. Р. 660–670. 9. Alliance Z. Zigbee specification // ZigBee document 053474r06, 2006.