Інтеграція інформаційної системи бібліотеки у інформаційне середовище ВНЗ

2011;
: сс. 265 – 273

Андрухів А.І. Інтеграція інформаційної системи бібліотеки у інформаційне середовище ВНЗ / А.І. Андрухів, Д.О. Тарасов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 265–273. – Бібліографія: 4 назви.

Authors: 

Андрухів А.І., Тарасов Д.О.

The authors reviewed the task, technology, and algorithms for integration of library information systems with information systems of the university. The paper describes technological issues of the development and implementation of web-module for automated analysis of books availability for the university educational process.

1. Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О., Тарасов Д.О. Система агрегації та аналізу RSS-каналів // Інформаційні системи та мережі. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 589. — Львів 2007. — C. 91–98.
2. Шаховська Н.Б., Тарасов Д.О. Особливості інтеграції даних інформаційних систем Національного університету «Львівська політехніка» // Складні системи i процеси. — 2009. — № 2. — С. 98 − 109. [http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5814].
3. Андрухів А., Тарасов Д. Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace // Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 673. — Львів 2010. — C. 214–220 [http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6793].
4. Андрухів А. І., Тарасов Д. О. Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка»/ Андрухів А.І., Тарасов Д.О. // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», 12 листопада 2009 р., Львів/ Науково-технічна бібліотека Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — С.35—47. [http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2209]