Метод трансформації операцій алгебричної системи «простір даних» в операції моделей даних джерела

2012;
: сс. 161 – 174

Шаховська Н.Б. Метод трансформації операцій алгебричної системи «простір даних» в операції моделей даних джерела / Н.Б. Шаховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 161–174. – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Шаховська Н.Б.

This Paper concerns method of transformation from dataspace query to data source query.

1. Шаховська Н.Б. Формальне подання простору даних у вигляді алгебраїчної системи / Шаховська Н.Б. // Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies: міжнародний науково-технічний журнал / Національна академія наук України, Інститут прикладного системного аналізу. — К., 2011. — № 2. — С.128 — 140.
2. Шаховська Н.Б. Формалізація простору даних за допомогою алгебраїчної системи / Н.Б. Шаховська // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління / Запорізький національний технічний університет. — Запоріжжя: Видавництво ЗНТУ, 2010. — № 1. — С. 102–109.
3. Шаховська Н.Б. Організація просторів даних для забезпечення якості консолідованих даних / Шаховська Н.Б. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — К., 2011. — № 3. — С. 86–97.
4. Шаховська Н.Б. Методи опрацювання консолідованих даних за допомогою просторів даних / Н.Б. Шаховська // Проблеми програмування /
Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України. — 2011. — № 4. — С. 72–84.
5. Шаховська Н.Б. Особливості інтеграції даних інформаційних систем Національного університету «Львівська політехніка/ Н.Б. Шаховська, Д.О.Тарасов // Складні системи і процеси / Запорізький інститут державного та муніципального управління. — 2009. — № 2. — С. 98–109.
6. Шаховська Н. Б. Алгебраїчна система класу «простір даних» / Н.Б. Шаховська // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Фізика. Електроніка: Збірник наукових праць. — Чернівці, 2009. — № 479: Тематичний випуск «Комп’ютерні системи та компоненти». — С. 48–51.
7. Калиниченко Л.А. Методы синтеза канонических моделей, предназначенных для достижения семантической интероперабельности неоднородных источников информации / Калиниченко Л.А., Ступников С.А., Земцов Н.А. — М.: ИПИ РАН, 2005. — 84 с.
8. Плоткин Б.И. Универсальная алгебра, алгебраическая логика и базы данных / Плоткин Б.И. — М.: Наука, 1991. — С. 292.