Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства

Верес О.М. Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства / О.М. Верес, Х.І. Микіч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 30–38. – Бібліографія: 7 назв.

Authors: 

Верес О. М., Микіч Х. І.

The article studies the need to design management systems and their application in business. Definitions, history of development, principles and functions of CRM-systems. To build a conceptual domain model class diagram UML was used, and to simulate the behavior of objects in the transition from one state to another state diagram was used. A set of production rules of intellectual component of information management system was worked out.

1. О’Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация / Д. О’Лири; Пер. с англ. Ю. И. Водяновой. — М. : ООО «Вершина», 2004. — 272 с.
2. Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем / Вендров А. М. — М : Финансы и статистика, 2000. — 176 с.
3. Ашарапова Е. Первый шаг к CRM [Електронний ресурс] / Е. Ашарапова. — Институт проблем программирования РАН, 2008. — Режим доступу: http:/www.crm.com.ua.
4. Верес О.М. CRM системи / Верес О. М. , Гурій Р.Р. // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2007. — № 589:
Інформаційні системи та мережі. — С. 36–44.
5. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: Монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. — Львів : Видавничий дім «Цивілізація», 2009. — 414 с.
6. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. — Львів : «Новий світ 2000», 2003. — 424 с.
7. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В.В. Пасічник. — Львів: «Магнолія 2006», 2013. — 680 с. — (Серія «Комп’ютинґ»).