концептуальна модель

Інтелектуальна інформаційна система «розумний замок» для захисту приміщень

Розглянуто інтелектуальну інформаційну систему «Розумний замок» для захисту приміщень. Здійснено загальний опис розумних будинків та актуальності їх використання. Сформульовано проблему, яка виникає під час використання розумних пристроїв для дому. Наведено приклади двох відомих таких моделей: SmartLock та Schlage Sense Smart Lock. Проаналізовано їхні переваги та недоліки для врахування під час розроблення інтелектуального замка. Подано короткий опис актуальної інформації щодо методики розпізнавання обличчя. На основі цих даних сформульовано цілі, які досягнуто у цій статті.

Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем

 Розглянуто підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем (КФС). Запропоновано узагальнену схему взаємодії КФС з оточенням та визначено набір основних компонент КФС. Розглянуто організацію функціонування компонент КФС та запропоновано відповідну концептуальну модель. Визначено поняття контуру взаємодії КФС з фізичними процесами та запропоновано концептуальну модель контурів взаємодії. Розглянуто проблему узгодження взаємодії КФС з фізичними процесами. Запропоновано концептуальну модель інтегрування компонент КФС.

Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем

Розглянуто проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами інформації з використанням баз даних. Наведено модель сховища даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел при створенні системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем.

Концептуальна модель інформаційної системи визначення якості надання освітніх послуг кафедрою

New information, innovation and telecommunication technologies contribute to the effectivness and optimization in the management of studies. Based on systematic analysis of the department of the university, offered a conceptual model of information system for determining the quality of educational services department.

Концептуальна модель інформаційної системи аналізу теплозабезпечення

This article describes the the conceptual model of process analysis heating supplies of buildings and description of the logical structure of the database.

Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства

The article studies the need to design management systems and their application in business. Definitions, history of development, principles and functions of CRM-systems. To build a conceptual domain model class diagram UML was used, and to simulate the behavior of objects in the transition from one state to another state diagram was used. A set of production rules of intellectual component of information management system was worked out.