Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки

Голощук Р. О. Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки / Р.О. Голощук, М.Л. Федорів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 313–321. – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Голощук Р. О., Федорів М. Л.

This paper is devoted to solving the task of modeling consolidated marketing information resource of the Lviv Polytechnic bookselling.

1. Семенова К.В. Ключові завдання розробки комплексу маркетингу для спеціалізованих видавництв [текст] / К.В. Семенова, Я.Є. Сошинська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. — 2011. — № 2. — С. 64–67.
2. Мельник Ю.М. Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи [текст] / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Маркетинг і
менеджмент інновацій. — 2010. — С. 90–101.
3. Грет Г.П. Стан книгорозповсюдження в Україні: законодавчо-організаційний аспект / Г.П. Грет // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. — Т. 2. — К.: КиМУ, ДонНУ, 2011. — С. 23–25.
4. Катренко А.В. Системний аналіз: підручник / А.В. Катренко. — Львів: Новий світ — 2000, 2009. — 396 с.
5. База даних [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [сайт]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/База_даних. — Назва з екрана.