Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей

Волощак О. В. Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей / О. В. Волощак,О. В. Марковець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 368–376. – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Волощак О. В., Марковець О. В.

The article analyzes the need for the introduction of modern information technologies for effective performance of a tour operator and the whole tourism business in general.

1. Інтернет-туризм: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/1299101043566/turizm/internet-turizm.
2. Інформаційні технології в туризмі: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/vt5-1.htm.
3. Котлер Ф. Туризм / Ф. Котлер // Інтернет-видання «Дистанційний курс»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://infotour.in.ua/kotler_tourism.htm.
4. Основи UML: [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://docs.kde.org/stable/uk/kdesdk/umbrello/uml-basics.html.
5. Рекомендації з розробки діаграм варіантів використання: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kniga.scienceontheweb.net/rekomendatsii-razrabotke-diagramm-varia....