АНАЛІЗ КІНОПРОКАТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organizations

У статті зроблено акцент на сучасному стані кінопрокатного ринку, зокрема розглядаються основні напрямки діяльності головних кінотеатральних мереж України: “Multiplex cinema”,  “Планета Кіно”,  “Київкінофільм”,  “Кінопалац”. Визначено їх місце на кінопрокатному ринку України. Досліджено конкурентні переваги приватних кінотеатрів, а саме “Multiplex” та “Планета кіно”. Проведено аналіз сучасного ринку кінопрокату України у період 2007-2018 рр. та визначено ступінь конкуренції цього ринку за допомогою розрахунку індексу Харфіндала-Хіршмана. Розроблено рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку кінопрокатного ринку України.

1. Вальтер Б. (1997) Московский дневник, М.: Ad Marginem. 2.  Фещур Р.В. (2016) Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій : монографія, Львів: Вид-во "Растр-7" 226 с. 3.  Бакальчук В. (2019) Вітчизняна кіноіндустрія як фактор забезпечення цілісності національно-культурного простору, Available at: http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/12.htm 4. Скаченко О. О., Маловська І. Л., Мальшакова А. В., Омельяненко О. Ф. (2012) Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народження), К. : Вид. центр КНУКіМ, 280 с. 5. Семашко О.М. (2006) Соціологія мистецтва : навч. посіб. Львів : Магнолія плюс, 244с. 6. Чміль Г. (2015) Філософський дискус кіноекранної діяльності, Науковий журнал “Культурологічна думка”, №8, 19-25 7 Верес О.М. Інформаційна інтелектуальна система діяльності кінопрокату, Available at: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/3349/0494.pdf 8. Гальків Л. І. (2011) Оцінка втрат людського капіталу: теорія, методологія, практика : монографія, Львів : ІРД НАН України, 444 с. 9. Сайт кінотеатральної мережі “Multiplex” Available at: https://multiplex.ua/ua/about 10.  Сайт кінотеатральної мережі “Київкінофільм” Available at:  http://www.kinokiev.com/ 11. Сайт кінотеатральної мережі “Кінопалац” Available at: http://kinopalace.lviv.ua/ 12. Сайт кінотеатральної мережі “Планета кіно” Available at: https://planetakino.ua/about/ 13. Анастасьєва О. (2018) Монополія на кіно: кінопрокатники та державні органи обговорили розвиток кінопрокатного ринку, Українське інтернет-видання про медіа “Детектор медіа”, Available at: https://detector.media/rinok/article/138158/2018-06-04-monopoliya-na-kino-kinoprokatniki-ta-derzhavni-organi-obgovorili-rozvitok-kinoprokatnogo-rinku/ 14. Вільна енциклопедія “Вікіпедія”, Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кінотеатри_України 15. Крамченко Л. І. (2006) Статистика ринку товарів та послуг : навч. посібн. [друге видання, випр. і доповн.], Львів : «Новий світ» - 2000, 296 с.