Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи

2015;
: сс. 310 - 318
Автори: 
Кушнірецька О.І., Кушнірецька І.І., Берко А.Ю.

Національний університет «Львівська політехніка» 
1 кафедра інформаційних систем та мереж, 
2 кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Описано семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи. Наведено пропозиції щодо семантичного структурування контенту науково- технічної інформаційної системи з явним структурованим представленням семантичних зв'язків між інформаційними об'єктами, що містяться в системі. Визначено основні складові математичної моделі онтології науково-технічної інформаційної системи для семантичного пошуку і зберігання науково-технічного інформаційного ресурсу.

1. Когаловский М.Р. Семантическое структурирование контента научных электронных библиотек на основе онтологий / М.Р. Когаловский, С. И Паринов // В сб. «Современные технологии интеграции информационных ресурсов: сборник научных трудов», 2011. — Вып. 2.
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем / М.Р. Когаловский // — М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2003. — 288 с.
3. Кушнірецька О.І. Принципи семантичного пошуку науково-технічних інформаційних ресурсів / О.І. Кушнірецька, І.І. Кушнірецька, А.Ю. Берко // «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ-Одеса-2014). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-25 вересня 2014 р., Одеса / відп. Ред.. В.В. Вичужанін. — «ВМВ», 2014. — 328 с.
4. Ле Хоай. Формирование рекомендаций в семантических электронных библиотеках / Хоай Ле, А.Ф. Тузовский // Проблемы информатики. — 2012. — № .3. — С.113—119.
5. Нгуен Б. Н. Метод семантического поиска в коллекции интеллектуальных документов / Б.Н. Нгуен, А. Ф. Тузовский // Научно-технический вестник Поволжья. — 2012 — № 2 — С. 246–254.
6. Agichtein E., Lawrence S., Gravano L. Learning search engine specific query transformations for question answering. In Proc. of the WWW10, pp. 169-178, 2001.
7. Bulskov, H. Ontology-based Information Retrieval. Doctoral Dissertation / Henrik Bulskov Styltsvig. — Roskilde University, Denmark, 2006.
8. Laender A. A brief survey of web data extraction tools. / A. Laender, B. Ribeiro-Neto, A. Silva // SIGMOD record, 31(2), 2002.
9. Maron M.E., Kuhns J.L. On relevance, probabilistic indexing and information retrieval. Jornal of the ACM, No. 7, 1960, pp. 216-244.
10. Salton G., Fox E., and Wu H. Extended Boolean information retrieval. Communications of the ACM, Vol. 26, No. 4, December 2001, pp. 35-43.
11. Singhal A. Modern Information Retrieval: A Brief Overview. Data Enginering Bulletin, IEEE Computer Society, Vol. 24, No. 4, December 2001, pp. 35-43.

Кушнірецька О.І. Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи / Кушнірецька О.І., Кушнірецька І.І., Берко А.Ю. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 11 назв.