Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів

2016;
: cc. 98 - 107
Authors: 

Марасанов В. В., Шарко О. В., Шарко А. О.

Обґрунтовано методологічні принципи обробки сигналів акустичної емісії при неруйнівному контролі металопродукції і спостереженні за динамікою дефектів, що розвиваються. В основу статистичної обробки інформаційних параметрів сигналів АЕ покладено знаходження таких інформаційних ознак: середні значення амплітуди одиничних сигналів, середні значення інтервалів між одиничними актами, дисперсії амплітуд, дисперсії інтервалів, коефіцієнт кореляції між значеннями амплітуд і інтервалів, час спостереження поточної реалізації. Показано визначальну роль вейвлетперетворень при виділенні корисного сигналу на фоні перешкод.