Інтегровані лексикографічні системи та методи їх побудови

2017;
: cc. 190 - 194

Білятинська І. М. Інтегровані лексикографічні системи та методи їх побудови / І. М. Білятинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 190–194.

Authors: 

Білятинська І. М.

Управління комп’ютеризованих систем апарату Верховної Ради України

Розглянуто основні аспекти побудови інтегрованих лексикографічних систем, описано особливості інтеграції на концептуальному, внутрішньому, зовнішньому рівнях лексикографічних систем та запропоновано послідовність кроків, які можна використовувати для реалізації цього процесу.

1. Steel T. Interim Report: ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems 75-02-08 / T. Steel // ACM SIGMOD Record / T. Steel. – New York: ACM, 1975. – ISSN: 0163-5808. – T. 7. –No. 2. – С. 1–140.

2. Рабулець О. Г. Інтегровані лексикографічні системи : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О. Г. Рабулець; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.,2002. – 18 c.

3. Словники України. Інтегрована лексикограф. система (версія 4.1) [Електронний ресурс] : словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія / [В. А. Широков та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інф. фонд. – Електрон. дан. – К. : Довіра, 2010. – 1 електрон. оптич. диск. – Систем. требования: Операційна система – MICROSOFT WINDOWS 7/MICROSOFT WINDOWS VISTA / MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 / MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 / MICROSOFT WINDOWS XP SP3; програмне забезпечення MICROSOFT, NET 4.1; процесор INTEL PENTIUM/CELERON/ XEON, AMD K6/ATXLON / DURON або сумісний з ними процесор, тактова частота якого 1 ГГЦ і вище; оперативна пам’ять – не менше 512 МБ ; вільне місце на жорсткому диска – не менше 100 МБ; дисковод для CD/DVD-дисків – для встановлення програми. – Назва з етикетки диска. – ISBN 978-966-507-275-1.

4. Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія / В. А. Широков. – К.: Наук. думка, 2011. – 351 с.