інформаційна система

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.

Determination of the Influence of the Economic Cycle Stages on the Innovative Potential of Small Entrepreneurship

The small business sector is studied. It is hypothesized that the small business sector has a significant innovative potential, the possibilities of which depend on the economic cycle of market conjuncture. It has been hypothesized that innovation investment in the small business sector depends significantly on economic cycles, and that the structure / directions of innovation investment are determined by the global market conjuncture.

Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість.

Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients

The aim of this article is to develop information system for people with bronchial asthma. The main function of the information system described in the article is enabling self- control of bronchial asthma by patients. By controlling asthma correctly, patients can reduce the symptoms of asthma. The most important task solved before the information system design was a selection of the asthma parameters which can be monitored and implemented in it. The information system consists of two main elements: a database and an application.

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

Робота присвячена проблематиці створення й використання інформаційних систем у процесі навчання іноземців української мови. Розроблено дві Web-орієнтовані системи навчання – аудіовізуальний навчальний курс в оболонці Moodle і система "КІАП" для конструювання завдань з української мови та автоматизованої їх перевірки. Показано, що першу систему використовували здебільшого у першому семестрі навчання. У другому семестрі, коли вивчали фахову українську мову, ефективною в застосуванні є друга система.

Проблеми та перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування

Охарактеризовано особливості і перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування. В статті систематизовано етапи становлення та розвитку автоматизованих інформаційних систем управління підприємств. Наведена характеристика та способи застосування автоматизованих інформаційних систем управління операційною діяльністю підприємств за рівнями управління. Систематизовано особливості запровадження корпоративних інформаційних систем українськими підприємствами за умов євроінтегрування.

Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

Застосування смартфонів для позиціювання в середині приміщення

Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дозволяє отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найбільш важливими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу.

Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу

Розглянуто завдання створення інформаційної системи формування програми занять із бодібілдингу. Визначено ряд функцій, які повинна виконувати система. Розглянуто функціональну модель та модель даних системи.
 

Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.