інформаційна система

Інтелектуальна інформаційна система автоматичної генерації умовних знаків у стандарті APP-6D

Військова символіка відіграє ключову роль у командуванні військовими силами та їх контролі. Передаючи інформацію, що відповідає основним вимогам, можна швидко досягти ситу- ативного усвідомлення; за графічною сутністю вона забезпечує загальну операційну мову, що істотно полегшує взаємодію через культурні та мовні бар’єри. З появою інформаційних технологій виникла потреба у швидкому визнанні міжнародних стандартів, яким потім можна було б навчити комп’ютери.

Інформаційна система дистанційного надання юридичних послуг

Проаналізовано основні способи використання інформаційних технологій у сфері юридичних послуг. Наведено функціональне призначення та проаналізовано особливості розроблення інформаційної системи, що сприятиме наданню юридичних послуг дистанційно. Описано варіанти впровадження такої інформаційної системи у концепції «Розумний регіон». Наведено UML діаграми основного функціоналу прототипу інформаційної системи, яка дає змогу отримувати юридичні послуги дистанційно.

Прототип інформаційної системи моніторингу та контент-аналізу звернень мешканців «розумного міста»

Однією із сучасних тенденцій комп’ютеризації є активний розвиток технологій «розумного міста» («Smart city»), зокрема, спрямованих на супровід адміністративних е-послуг, розроблення транспортних систем, використання екологічно чистих джерел енергії, розвиток екології, модернізацію цифрового обладнання міста, поліпшення життя у місті, пришвидшення усіх процесів міської інфраструктури. Весь цей комплекс робіт стає максимально доступним за правильного використання технології «Smart city». «Розумні міста» сприяють сталому розвитку.

Інформаційна система прогнозування продажів будівельних матеріалів

Мета виконання роботи – аналіз особливостей проєктування та розроблення інформаційної системи. Об’єкт дослідження – процес системи прогнозування продажів будівельних матеріалів. Предмет дослідження – методи та  засоби процесу прогнозування продажів асортименту будівельних матеріалів.

Інформаційна система видобування інформації з відкритих WEB-ресурсів

The purpose of the work is to develop a project of an information and reference system for finding answers to questions based on the highest degree of comparison using text content from open English- language web resources. Examples of such questions can be: “What is the best book ever?”, “What is the most popular IDE for Python”. The result of the functioning of the information and reference system is a ranked list of answers based on the frequency of appearance of each of the answer options.

Проект інформаційної системи для стартапу підтримки інтернет-туризму теренами України

Сьогодні питання туризму, подорожей, дослідження міста чи його історії залишається доволі актуальним. Усвідомлення своєї ідентичності, пізнання історії свого народу або пізнання культури інших народів є важливими аспектами життя. Хоча через пандемію Covid-19 та війну це питання перемістилось на другий план, проте постали нові виклики. З одного боку, цікавість до досліджень та пізнання чогось нового підсилюється ізоляцією, як внутрішньою – обмеження персональних контактів людей, так і зовнішньою – закриті кордони та обмежений потік туристів.

Інформаційна система віртуальної реальності з елементами повного занурення

Віртуальна реальність є важливою інформаційною технологією, яка дає змогу досягти значного прогресу в недостатньо охоплених областях. Імерсивна мультимедіа, або віртуальна реальність, – це змодельоване програмним забезпеченням середовище, яке імітує фізичну присутність у реальному чи уявному світі. Інноваційні програми, такі як високотехнологічні інтелектуальні системи, які співвідносяться з інформаційними технологіями відображення, моделювання, побудови та підтримки мереж, штучного дотику та комп’ютерної графіки, зробили віртуальну реальність проривом у комп’ютерному світі.

Інформаційна система перетворення звукового україномовного тексту в письмовий на основі методів NLP та машинного навчання

Розпізнавання мовлення передбачає різні моделі, методи та алгоритми аналізу та опрацювання записаного голосу користувача. Завдяки цьому люди можуть керувати різними системами, які підтримують один із видів розпізнавання мовлення. Система перетворення мовлення на текст є одним із видів розпізнавання мовлення, що використовує розмовні дані для подальшого їх опрацювання.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.