інформаційна система

Підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі інформаційно-комп`ютерних технологій

Розглянуто основні підходи до описування та створення екоінформаційних систем на основі дискретних моделей та інформаційно-комп’ютерних технологій.

The paper describes the main approaches to the development of systems based on ekoinformation discrete models and computer technology.

Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій.

Інтерфейс мобільного застосунку для управління пристроями в системі «Розумне домогосподарство»

У статті проаналізовано особливості розроблення комплексної інформаційної системи “Розумне домогосподарство”, зорієнтованої на автоматизацію та покращення реалізації найрізноманітніших функцій у багатопрофільному сучасному домашньому господарстві, зокрема таких як: догляд за домашніми та свійськими тваринами, садом, прибудинковою територією тощо. Використання ефективного мобільного інтерфейсу в таких системах дасть власникам домогосподарств змогу контролювати та дистанційно керувати багатьма корисними функціями, за допомогою мобільного телефону чи планшета.

Система підтримки прийняття рішень для опрацювання замовлень на основі технології кроспрограмування

Запропоновано загальну типову архітектуру системи підтримки прийняття рішень, формування та реалізації замовлень на основі кроспрограмування, хмарних обчислень та відповідно функціональні вимоги до неї. Також запропоновано технологію розроблення таких систем на основі кроспрограмування та хмарних обчислень, а також з урахуванням зменшення затрат/часу/ресурсів на розроблення, упровадження та супроводу систем підтримки прийняття рішень. Запропонована структурна модель системи доволі гнучка для розширення та впровадження у всі напрями електронної комерції сучасної України.

Інформаційна технологія обліку приміщень ІТ-компанії

Потреба у веденні обліку приміщень ІТ-компанії завжди виникає у випадку великої кількості офісів чи численних маніпулювань їхніми даними. Оптимальне використання простору – один з ключових факторів забезпеченняефективності роботи ІТ-компаній. Зручність одного лише оперативного доступу до актуальної інформації приміщень спрощує ведення бізнесу ІТ-компаніям. А наявність інформаційної технології з аналізом та системою прийняття рішень зводить складність деяких  облікових процесів до декількох  натискань мишки одного із відповідних менеджерів компанії.

Інформаційна система озвучення україномовного тексту на основі методів NLP та машинного навчання

Під час дослідження розроблено інформаційну систему озвучення україномовного тексту на основі методів NLP та машинного навчання. Створена інформаційна система реалізована у виг- ляді десктоп-додатка, який дає змогу здійснювати озвучення україномовного тексту Створення системи охоплювало всі стадії розроблення програмного забезпечення: процес проєктування, процес реалізації та процес тестування. Щоб обґрунтувати доцільність створення такої системи, ми проаналізували вже наявні програмні рішення на ринку, їхні переваги та недоліки, які ураховували, створюючи нову систему.

Інтелектуальна інформаційна система автоматичної генерації умовних знаків у стандарті APP-6D

Військова символіка відіграє ключову роль у командуванні військовими силами та їх контролі. Передаючи інформацію, що відповідає основним вимогам, можна швидко досягти ситу- ативного усвідомлення; за графічною сутністю вона забезпечує загальну операційну мову, що істотно полегшує взаємодію через культурні та мовні бар’єри. З появою інформаційних технологій виникла потреба у швидкому визнанні міжнародних стандартів, яким потім можна було б навчити комп’ютери.

Інформаційна система дистанційного надання юридичних послуг

Проаналізовано основні способи використання інформаційних технологій у сфері юридичних послуг. Наведено функціональне призначення та проаналізовано особливості розроблення інформаційної системи, що сприятиме наданню юридичних послуг дистанційно. Описано варіанти впровадження такої інформаційної системи у концепції «Розумний регіон». Наведено UML діаграми основного функціоналу прототипу інформаційної системи, яка дає змогу отримувати юридичні послуги дистанційно.

Прототип інформаційної системи моніторингу та контент-аналізу звернень мешканців «розумного міста»

Однією із сучасних тенденцій комп’ютеризації є активний розвиток технологій «розумного міста» («Smart city»), зокрема, спрямованих на супровід адміністративних е-послуг, розроблення транспортних систем, використання екологічно чистих джерел енергії, розвиток екології, модернізацію цифрового обладнання міста, поліпшення життя у місті, пришвидшення усіх процесів міської інфраструктури. Весь цей комплекс робіт стає максимально доступним за правильного використання технології «Smart city». «Розумні міста» сприяють сталому розвитку.

Інформаційна система прогнозування продажів будівельних матеріалів

Мета виконання роботи – аналіз особливостей проєктування та розроблення інформаційної системи. Об’єкт дослідження – процес системи прогнозування продажів будівельних матеріалів. Предмет дослідження – методи та  засоби процесу прогнозування продажів асортименту будівельних матеріалів.