Методи формування матриць розкладів на основі модифікованих перманент

2017;
: cc. 204 - 209

Бабич С. В. Методи формування матриць розкладів на основі модифікованих перманент / С. В. Бабич, Ю. В. Турбал // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 204–209.

Authors: 

Бабич С. В., Турбал Ю. В.

Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра прикладної математики

Запропоновано методику аналізу матриць розкладів для задачі календарного планування, що ґрунтується на застосуванні певних модифікацій перманент. Як основу методу побудови розкладу пропонується використати системи різних представників конфігурацій та алгоритм їх формування на основі розкладу перманент за рядком.

1. Dechter R. Constraint Processing / R. Dechter – Kaufmann, 2003. – 481 p.

2. Беллман Р. Динамическое программирование / Р. Беллман. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. – 400 с.

3. Давыдов С. В. Система автоматического построения расписания учебных занятий. – М.,1999. – 320 с.

4. Кузьмичев А. Б. О подходе к автоматизации составления расписания в учебном заведении / А. Б. Кузьмичев // Техника машиностроения. – 2014. – № 3. – С. 23–26.

5. Попов Г. А. Формализация задачи составления учебного расписания в высшем учебном заведении // Астрахань, Вестник АГТУ. – 2006. – № 1(30).

6. Конвей Р. В. Теория расписаний / Р. В. Конвей, В. Л. Максвелл, Л. В. Миллер. – М.: Наука, 1975. – 389 с.

7. Танаев В. С. Теория расписаний. Одностадийные системы / В. С. Танаев, В. С. Гордон, Я. М. Шафранский. – М.: Наука, 1984. – 345 с.