Побудова системи діалогу студент-ПК на базі природної мови обміну з використанням середовища Java

2018;
: cc. 81 - 91
Authors: 

Кужій Л. І., Хархаліс І.-Р. Р., Худий А. М.

Кужій Л.І. - 1, Хархаліс І.-Р.Р. - 1, Худий А.М.-2

 1. Львівський коледж Державного університету телекомунікацій
 2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж E-mail: Khudyy@ukr.net

Проведено огляд і здійснено аналіз засобів обробки природної мови (ОПМ). Визначено глобальний критерій оцінювання ефективності засобів ОПМ. Подано рекомендації щодо доцільності використання засобів ОПМ.

 1. Хархаліс І.-Р. Структура системи спілкування студент – ЕОМ з використанням штучного інтелекту при вивченні дисциплін телекомунікаційного спрямування / Ігор-Роман Хархаліс, Галина Ничай, Наталія Охремчук // Матеріали ХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький / 2016. – Вип. 25. – с. 156-160.
 2. AI-повна задача. – Режим доступу: https://uk. wikipedia. org/w/index. php?title=AI-повна_задача.
 3. Обробка природної мови. – Режим доступу: https://uk. wikipedia. org/w/index. php?title=Обробка природної мови.
 4. Синтаксичний аналіз. – Режим доступу: https://uk. wikipedia. org/w/index.php? title=Синтаксичний_аналіз.
 5. Лексичний_аналіз. – Режим доступу: https:/uk. wikipedia. org/w/index.php? title= Лексичний_аналіз.
 6. Richard M Reese / Natural Language Processing with Java // Birmingham –Mumbai Packt Publishing / 2015. 262 с.
 7. Що таке корпус?. Режим доступу: http://www. mova. info/help1. html.
 8. SentiWordNet. – Режим доступу: http: //sentiwordnet. isti. cnr. it/.
 9. Сайт проекту WordNet. – Режим доступу: http://wordnet. princeton. edu/.
 10. Константинова Н. С. Онтологии как системы хранения знаний / Константинова Н. С., О. А. Митрофанова // Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 54 c. – Режим доступу: http://www. ict. edu. ru/ft/005706/68352e2-st08. pdf.
 11. Михайлюк А. Формування лінгвістичної онтології на базі структурованого електронного енциклопедичного ресурсу / Антон Михайлюк, Олена Михайлюк, Олексій Пилипчук, Володимир Тарасенко. – Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2876/1/A_Mykhailiuk_MZK_3_IS. pdf.
 12. Лемматизация. Режим доступу: https://ru. wikipedia. org/w/index. Php? title=Лемматизация.
 13. NLP Tools Java. Режим доступу: http://www. phontron. com/nlptools. php.
 14. Программное обеспечение для обработки естественного языка. – Режим доступу: https://ru. wikipedia. org/wiki/ index. php? title=Программное обеспечение для обработки естественного языка.
 15. Lingpipe-blog. – Режим доступу: http://lingpipe-blog. com/.
 16. Breck Baldwin Natural Language Processing with Java and LingPipe Cookbook / Breck Baldwin, Krishna Dayanidhi // Mumbai. Packt Publishing / 2014 – 312 p.
 17. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания / В. Г. Гак. – Москва: Наука 1971. – С. 78-96.
 18. Оценка классификатора (точность, полнота, F-мера). Режим доступу: http://bazhenov. me/blog/2012/07/21/classification-performance evaluation. html.
 19. Precision and recall. – Режим доступу: https://en. wikipedia. org/wiki/Precision_and_recall.
 20. Основи багатокритеріальної оптимізації. – Режим доступу: http://kxtp. kpi. ua/common/shakhnovsky_-_multigoal_l10. pdf.