цифрова економіка

Особливості розвитку першого рівня цифрової економіки України

Досліджено особливості розвитку ВЕД, що формують перший рівень цифрової економіки України, в 2012–2021 рр. До 2014 р. телекомунікації переважали інші ВЕД за обсягами реалізації послуг. З 2015 р. найвищі темпи зростання демонструє комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, де кількість працівників зросла в 3,49 разу. Упродовж всього періоду витрати на одного працівника були най- вищими у сфері телекомунікацій. Починаючи з 2019 р. ці витрати були найнижчими у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності.

Особливості розвитку електронного бізнесу в умовах становлення цифрової економіки

Розкрито сутність поняття «електронного бізнесу», досліджено його принципи, пе- реваги та недоліки, технологію управління електронним бізнесом та особливості розвитку в умовах становлення цифрової економіки. Досліджено основні види електронного бізнесу, такі як електронна комерція, електронне управління бізнесом та інші. Проаналізовано приклади успішного впровадження та функціонування електронного бізнесу на зарубіжних та українських підприємствах.

Theoretical Fundamentals of Accounting and Reporting Information Construction in the Digital Economy Environment

Modern theoretical and applied principles of digitalization and its impact on the information security of enterprises are revealed. The main digital trends that determine the directions of development of accounting and financial reporting. Peculiarities of the Ukrainian economic environment and possibilities of introduction of the means of informatization developed in the world theory are analyzed. The mechanisms of large-format automation of financial reporting processes and the use of document flow in the activities of Ukrainian enterprises are studied.

Цифрові виклики кадрового забезпечення підприємства

Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовлює появу нових запитів для бізнесу. Обґрунтовано сучасні тенденції у кадровому забезпеченні підприємств, визна- чено проблеми та пріоритетний вплив інноваційних цифрових технологій на результати діяльності; зміну ціннісних орієнтирів в системі менеджменту підприємств. Представ- лено результати емпіричного дослідження hr-привабливості підприємства торгівлі на ринку праці.

Система моніторингу технологічних процесів «розумного підприємства»

Визначено основні  завдання для проведення моніторингу технологічних процесів на підприємстві: збір, збереження, візуалізація, попереднє аналітичне та інтелектуальне опрацювання технологічних даних у реальному часі. Сформовано вимоги та вибрано принципи розроблення системи моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основними з яких є модульність, системна інтеграція, відкритість та сумісність.