Оцінка умов навколишнього середовища в межах прибережних зон охорони води з використанням технології WEBGIS

https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.037
Надіслано: Серпень 14, 2020
1
Факультет будівництва, геодезії та кадастру Технічного університету Молдови,
2
Факультет будівництва, геодезії та кадастру Технічного університету Молдови

Метою цього дослідження є оцінка сучасних умов водозахисних смуг в їх ролі як ефективного буфера, що запобігає погіршенню стану водойм внаслідок ерозії та забруднення ґрунту. На основі цього дослідження розробляється план дій щодо поліпшення умов водоохоронних смуг для озер. Підхід був зосереджений на ідеї емпіричного дослідження (на основі спостережень та польових вимірювань) якості навколишнього середовища. Запропоновано інтегральний аналіз території охоронних смуг, процесів та явищ, що відбуваються на них, з метою отримання чіткого уявлення про стан навколишнього середовища. З метою адміністрування та забезпечення візуалізації та прозорості цього дослідження, був створений блог проекту на платформі "blogspot.com" з правильно налаштованими географічними моделями інтересів. Картографічні дані були опубліковані на Картах Google та інтегровані в блог. Таким чином, отримуючи доступ до блогу, вид на озеро, визначні місця, з необхідними атрибутами, отримуємо доступ із можливістю просторового аналізу. Попередні результати показують позитивні ефекти та високий інтерес зацікавлених сторін щодо технології WebGIS для оцінки екологічних умов водозахисних смуг вздовж водосховищ Костешті-Стінка. Наукова новизна полягає в оптимальному поєднанні програми blogspot на картах GOOGLE шляхом інтеграції просторових даних з різним програмним забезпеченням (QGIS, Mapinfo, ArcGIS) та геопросторовою базою даних PostGIS. Простота публікації, візуалізація та моніторинг. Практичне значення виражається об`єктивним відображенням виду діяльності, що відбувається в космосі, включаючи явища навколишнього середовища, візуалізацію та моніторинг за ними.

 1. Biali, G., & Popovici, N. (2000). Monitoringul proceselor erozionale pe spatii întinse cu ajutorul tehnicilor GIS si analizei spatiale. " Ovidius" University Annals Constantza. Series Civil Engineering1(2), 45.
 2. Castraveț, T, Bejenaru, G., Căpățînă. L., & Dilan. V. (2013). Inițiere în SIG, curs universitar, Chișinău.
 3. Cazac, V., Boian, I., & Volontir, N. (2008). Hazardurile naturale. Colecția Mediul geografic al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-67-565-9.
 4. Cerbari, V. (2010). Monitoringul calităţii solurilor Republicii Moldova (Baza de date, concluzii, prognoze, recomandări), Chişinău: Pontos, 476 p. ISBN 978-9975-51-138-4.
 5. Donisă, V., & Donisă, I. (1998). Dicţionar explicativ de Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice. Editura Junimea, Iaşi. 434 p.
 6. Geodatabase POSTGIS (http://www.postgis.org)
 7. Geoportal NSDI of Moldova http://www.inds.gov.md/geoportal_inds
 8. Grama, V., Nistor-Lopatenco, L., & Iacovlev, A. (2016). Aplicaţii ale Sistemului Geoinformaţional pentru elaborarea și administrarea documentaţiei de urbanism. Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni, SINGRO, Craiova 8-9 Septembrie 2016, Romania, 6.5 pagini, http://www.buletinulagir.agir.ro/numar_revista.php?id=137.
 9. Grama, V., Turculeț, M., Iacovlev, A., Bujac, V., & Tăbăcaru, A. (2016).  Aplicarea Web GIS pentru administrarea punctelor de captare și de evacuare a apelor în cadrul unui bazin hidrografic., Conferinta tehnico-stiintifica international. FUA. UTM. Chisinau 16-19 Noiembrie 2016. Volulmul II. Probleme actuale ale urbanismului si amenajarii teritorilului. pp. 115-120.
 10. Hofer, B. et. al., „Composing Models of Geographic Physical Processes”, Spatial Information Theory,9th International Conference, COSIT 2009, Aber Wrac'h, France, 2009, Proceedings, Series: Vol. 5756, p. 421-435, (online) ISBN 978-3-642- 03832-7.
 11. Morariu, T., & Velcea, V. (1971). Principii şi Metode De Cercetare In Geografia Fizica. Bucuresti: Editura Academiei R.S.R. 284 p.
 12. QuantumGIS software, http://www.qgis.org
 13. References of Law number 254, 17.11.2016 regarding national spatial data infrastructure;
 14. Sîrodoev, Gh. (2003). Modificarea antropogenă a reliefului şi influenţa ei asupra geosistemelor. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr 1, pp. 122-126.