Моделі великих даних для систем електронній комерції

2018;
: pp. 37 - 42
Автори: 
Берко А. Ю.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

E-mail: andrii.y.berko@lpnu.ua

Розроблено узагальнену структурну модель інформаційного ресурсу Великих Даних для систем електронної комерції. Виконано аналіз та обґрунтування можливості і доцільності використання Великих Даних у процесах електронної комерції. Розроблено концепцію метасхеми для управління доступом до ресурсу Великих Даних. Використання метасхеми дає змогу формувати підмножину інформаційного ресурсу релевантну певній категорії завдань електронної комерції.

  1. Akter S. Big data analytics in E-commerce: a systematic review and agenda for future research / Shahriar Akter ,Samuel Fosso Wamba // Electronic Markets. –Volume 26, Issue 2. – Springer International Publishing AG. – 2016. – P. 173–194.
  2. Allen R. Top E-commerce Trends to inform your 2017 marketing strategy [Електронний ресурс] / Robert Allen. – June, 2017. – Режим доступу : http://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommercestrategy / top-ecommerce-trends-inform-2017-marketing-strategy/.
  3. Radde B. Big Data: Future Of E-Commerce [Електронний ресурс] / Björn Radde. – November, 2014. – Режим доступу : https://www.linkedin.com/pulse/20141112200850-1172947-big-data-future-of....
  4. Большие данные (Big Data) [Електронний ресурс]. –TАdviser: Деловой портал. – 2016. – Режим доступу : http://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Большие данные (Big Data)
  5. Большие данные в электронной коммерции [Електронний ресурс]. – TАdviser: Деловой портал. – 2014. – Режим доступу : http://www.tadviser.ru/ index.php/Статья:Большие данные_в_электронной_ коммерции