Мобільні інформаційні технології в задачах супроводу туриста під час екскурсії

2019;
: сс. 62-69
1
Буковинський університет м. Чернівці, кафедра автоматизованих систем управління
2
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Інформаційних систем та мереж
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано особливості розроблення програмного забезпечення на плат-
формі мобільних операційних систем для інформаційного супроводу туристів.
Запропонована рекомендаційна система основана на використанні функціональних
можливостей GPS-модулів смартфона з метою врахування поточного місця перебу-
вання користувача, а також актуальних відстаней до цільових об’єктів маршруту.
Це, своєю чергою, є інформаційно-технологічним підґрунтям для реалізації функцій
оптимізації екскурсійних маршрутів.
Проаналізовано структуру і складові просторово-орієнтованих рекоменда-
ційних систем, особливості їх використання при побудові екскурсійних маршрутів.
Рекомендаційна система розпізнає серед множини показників важливі факти,
вловлює схожість фактів, робить висновки з використанням індукції, аналогії,
дедукції та оцінює результати своєї роботи. Алгоритм роботи рекомендаційної
системи полягає в оптимізації екскурсійного маршруту засобами просторово-
орієнтованих технологій. Автори провели типологічний поділ екскурсій, серед
яких екскурсія, яка містить лише ті екскурсійні об’єкти, які відповідають сезону,
багатотемна екскурсія історичного та сучасного спрямування, що передбачає огляд
пам'яток історії та культури, будівель та споруд, природних об'єктів, місць
знаменних подій, елементів благоустрою міста, промислових та сільськогоспо-
дарських виробництв, пам'ятних місць, пов'язаних з історичними подіями в житті
нашого народу, розвитком суспільства і держави; огляд будівель та споруд,
меморіальних пам'ятників, пов'язаних з життям і діяльністю видатних особисто-
стей, творів архітектури і містобудування, будівель: житлових, громадських,
промислових підприємств, культурного призначення, інженерних споруд (фортеці,
мости, башти), мавзолев та ін. споруд, екскурсії природними об'єктами, такими як
ліси, гаї, парки, річки, озера, ставки, заповідники, заказники, окремі дерева,
реліктові рослини, перегляд експозицій державних і народних музеїв, картинних
галерей, постійних і тимчасових виставок.

1. Coyle, L., & Cunningham, P. (2003). Exploiting re-ranking information in a case-based personal travel assistant. Proceedings of the 5th International Conference on case-based reasoning. DESA, Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Division for Social Policy and Development of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations (DESA) (2016). Accessibility and disability inclusion in urban development. Retrieved from: http://www.un.org/disabilities/documents/2016/Urban/DESAissuepaperon Acces sibility and InclusionofPersonswithDisabilitiesin

2. Charu C. Aggarwal (2016). Knowledge-Based Recommender Systems Recommender Systems. Cham: Springer Nature Switzerland AG. pp. 167–197

3. Maede Kiani Sarkaleh, Mehregan Mahdavi And Mahsa Baniardalan (2012) Besigning a tourism recommender system based on location, mobile device and user features in museum International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol. 4, No. 2, May 2012 DOI : 10.5121/ijmit.2012.4202

4. Huang, Y., & Bian, L. (2009). A Bayesian network and analytic hierarchy process based personalized recommendations for tourist attractions over the internet. Expert Systems with Applications, 36(1), 933–943

5. Tusch, R. M., Jakab, J. Köpke, A. Krätschmer, M. Kropfberger, S. Kuchler, M. Ofner, H. Hellwagner, L. Böszörmenyi, (2008). “Context-Aware UPnP-AV Services for Adaptive Home Multimedia Systems”, International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, vol. 2008, Article ID 835438, 12 p.

6. Tourist Destination Management : Instruments, Products, and Case Studies (2019) Edited by Nazmi Kozak , Edited by Metin Kozak Cham: Springer Nature Switzerland AG 310 p.

7. Ambite, J., Knoblock, C., Muslea, M., & Minton, S. (2003). Heracles: Hierarchical dynamic constraint networks for interactive planning. Access mode https://pdfs.semanticscholar.org/948a/5889a5a61ac0c768d367750a468243ff5d...

8. Parle, E., & Quigley, A. (2006). Proximo, location-aware collaborative recommender Access mode: https://www.researchgate.net/publication/228892667_Proximo_Location-Awar...

9. Espinoza, F., Persson, P., Sandin, A., Nyström, H., Cacciatore, E., & Bylund, M. (2001). GeoNotes: Social and navigational aspects of location-based information systems. In Abowd, Brumitt, & Shafer (Eds.), Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 2201) pp. 2–17.