Комп’ютерна підтримка інформаційного забезпечення системи управління дослідницьким університетом

Надіслано: Жовтень 20, 2011
Прийнято: Жовтень 20, 2011
1
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Викладено досвід побудови автоматизованої системи управління адміністративними процесами у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Описано окремі модулі інформаційного середовища та зазначено шляхи його створення та розвитку. The article presents the experience of construction of computer information system for management of administrative processes at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the basic modules of the information environment and a tasks for the future development of the system.

  1. Положення про дослідницький університет. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 17.02.2010 № 163. Про затвердження Положення про дослідницький університет http://zakon1.rada.gov.ua.
  2. Крюков В.В., Шахгельдян К.И. Информационные технологии в управлении вузом. Владивостокский университет экономики и сервиса, 2005.
  3. Співаковський О.В., Щедролосьев Д.Є., Федорова Я.Б., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Метод. посібник. – Херсон : Айлант, 2006. – 356 с.:іл.
  4. Уейл П. Управление ИТ:опыт компаний- лидеров. Как информационные технологии помогают достигать превосходных результатов / Питер Уейл, Джин У. Росс. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Брукс, 2005. – 293 с.
  5. Морзе Н.В. Програма інформатизації Національного аграрного університету. – К: НАУ, 2007.

.