Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Наведено особливості дистанційного навчання та можливості cупроводу навчального процесу у віртуальному середовищі на основі платформи Moodle, характеристики навчальних стилів студентів у контексті теорії Д. Колба (D. Kolb). Проаналізовано навчальні стилі та переважні етапи навчального циклу у студентів, що здобувають вищу технічну освіту: від навчальних переваг студента до методики успішної навчальної взаємодії в системі “студент–навчальне середовище–викладач”.

1. Принципи дистанційного навчання: [Електронний ресурс] форма доступу/ http://dist.nuwm.rv.ua/education/osoblivosti/principi.jsp.

2. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 285 с.

3. Холодная М. А. Виды познавательных стилей // Журнал “Практична психологія та соціальна робота”. – 2003. – № 9. – К. – С.12–29.

4. N. J. Entwistle Styles of teaching and learning: An itegrated outline of educational psyhology for student, teachers and lectures. – Chichster: Wiley, 1981.

5. D. A. Kolb Learning Style Inventory: Technical manual. – Englewood Cliffs. – N.Y.: Prentice-Hall, 1984.

6. Холодна М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.