дистанційне навчання

Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір

Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм нав- чання. За цими принципами виведено основні функціональні модулі сучасних систем управління дистанційним навчанням. Відповідно до сформульованих модулів здійснено огляд та порівняння щодо наявності та реалізації модулів у системах дистанційного навчання Moodle, Claronline, ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront.

Архітектура систем озер даних в галузі освіти: аналітичний огляд

Здійснено аналітичний огляд розвитку концепту Data Lakes та його застосування у різних галузях як частини рішень концепту Big data. Розглянуто наявні стандартні архітектурні рішення для організації Data Lake. Також взято до уваги спеціалізовані напрями, що потребують відмінних чи додаткових аспектів для вирішення поставлених завдань, залежно від галузі використання Data Lake. Для правильної організації Data Lake застосовують різноманітні засоби опрацювання даних, зокрема розподілені системи зберігання даних, семантичні мережі та особливо метадані.

ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДЕОРЕСУРСІВ У ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Розглянуто основні проблеми та труднощі, які виникли в навчальному процесі після запровадження карантинних заходів у період пандемії COVID-19. Описано найпоширеніші інтернет-платформи, які використовують викладачі під час проведення занять у форматі відеоконференц-зв’язку. Відмічено доцільність вдосконалення методів дистанційного навчання студентів. Зосереджено основну увагу на технологічних перевагах впровадження відеоресурсів у інтерактивне навчання студентів хіміко-технологічних спеціальностей, що зумовлено спеціалізацією авторів.

ІННОВАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Реформуванню системи освіти України, з метою забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки студентів, сприяють дистанційне і комбіноване навчання (КН), що здійснюються на підставі сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір

У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного
навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального
процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої
кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу
(відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.);
істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек,
використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв,

Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистанційного навчання Moodle, сервісів Веб 2.0 як нових форм безперервної освіти вчителів інформатики, визначення чинників, що перешкоджають професійному розвитку вчителів, та особливостей застосування технологій дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики.

Using of the opportunities for microsoft onenote for the organization of distance individual and group students’work

Узагальнено підходи щодо організації дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу студентів. Особливу увагу приділено визначенню основних етапів процесу організації дистанційного навчання, вимог до навчального матеріалу, а також структурі навчального матеріалу.

Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle

Наведено результати аналізу особливостей створення електронних курсів дисциплін “Основи образотворчого мистецтва” і “Ландшафтна графіка”, методичні підходи до їх використання студентами стаціонарної та заочної форми навчання.

Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання

Проаналізовано тенденції розвитку трьох складових частин, необхідних для організації дистанційного навчання у ВНЗ України, а саме: 1) використання віртуальних навчальних середовищ; 2) розроблення дистанційних курсів; 3) підготовки викладацького штату до роботи з новими технологіями навчання. Крім цього, розглянуто використання дистанційнних курсів або їх елементів у традиційному навчанні.

Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.