ІННОВАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.073
Надіслано: Січень 17, 2020
Прийнято: Жовтень 25, 2020

Цитування за ДСТУ: Шуневич Б. І., Драпалюк Г. С., Пиндик Н. І. Інноваційні комп'ютерні технології у викладанні іноземних мов в українських закладах вищої освіти. Український журнал інформаційних технологій. 2020, т. 2, № 1. С. 73–78.

Citation APA: Shunevych, B. I., Drapalyuk, H. S., & Pyndyk, N. I. (2020). Innovative computer technologies in foreign languages instruction at Ukrainian higher schools. Ukrainian Journal of Information Technology, 2(1), 73–78. https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.073

1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра іноземних мов
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра іноземних мов
3
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра іноземних мов

Реформуванню системи освіти України, з метою забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки студентів, сприяють дистанційне і комбіноване навчання (КН), що здійснюються на підставі сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій. Досліджено способи організації комбінованого викладання/навчання іноземних мов в українських закладах вищої освіти (ЗВО); виявлено види ресурсів, що використовуються для створення навчальних матеріалів за допомогою інноваційних комп'ютерних технологій для організації комбінованого навчання мов; на прикладі кафедри іноземних мов (ІМ) Національного університету "Львівська політехніка" (НУЛП) розглянуто перспективи використання електронних матеріалів відомих платформ онлайн-курсів для викладання мов як додатків до дистанційних курсів (ДК), створених викладами кафедри на базі навчального віртуального середовища Львівської політехніки (ВНС ЛП); описано перші практичні результати використання інноваційних комп'ютерних технологій під час викладання іноземних мов у Львівській політехніці. Матеріалом дослідження є дисертації, наукові статті, матеріали українських і міжнародних науково-практичних конференцій, опубліковані викладачами іноземних мов українських закладів вищої освіти, а також веб-сторінки цих закладів та програмного забезпечення для створення навчальних матеріалів.

На підставі проаналізованих матеріалів, частково представлених у відкритих наукових джерелах, виявлено, що для організації комбінованого навчання викладачі кафедр іноземних мов ЗВО, окрім традиційних навчальних матеріалів для денної форми навчання (посібники, словники, аудіо- і відеозаписи та ін.), активно використовують: електронні матеріали, створені за допомогою різних видів інструментальних засобів у вільному доступі; матеріали порталів для вивчення мов; власні дистанційні курси або їх елементи, створені на ВНС своїх навчальних закладів. З початку 2019 р. на кафедрі іноземних мов Львівської політехніки використовуються навчальні матеріали платформ масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) та розроблена методика їх впровадження у навчальний процес. Подальші дослідження будуть стосуватися опису запропонованих нами методик організації комбінованого навчання іноземних мов шляхом введення у навчальний процес матеріалів платформ МВОК під час занять зі студентами денної та заочної форми навчання.

 1. Bavaria Has Opened. (2019). Bavaria Has Opened a Virtual University for All. Retrieved from: https://www.dw.com/ uk/bavariia-vidkrila-bezkoshtovnii-universitet-dlia-vsikh/a-49949008. [In Ukrainian]
 2. Fedoryshyn, M. (2018). Application of Open Online Resources in Educational Process of "Practical Experience of Translation: Japanese Language" Course of Study. Innovative Computer Technology at Higher School. Proceedings of the 10th Scientific and Practical Conference, pp. 61–64. Ed. by L. Ozirkovskyi. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. Retrieved from: ist-2018zbirnykprac3.pdf. [In Ukrainian].
 3. Ivaschyshyn, O. (2010). Virtual Environment for Foreign Languages Distance Learning. Bulletin of the Lviv State University of Life Safety, 4, 25–32. [In Ukrainian].
 4. Karpushyna, M., & Shumylo, I. (2018). Application of Open Electronic Educational Resources for English Language Learning. Innovative Computer Technology at Higher School. Proceedings of the 10th Scientific and Practical Conference. Ed. by L. Ozirkovskyi, pp. 65–71. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. Retrieved from: https://www.ist-2018zbirnykprac3.pdf. [In Ukrainian].
 5. Kudin, A., Kudina, T., Minenko, O., & Koval, O. (2019). Development and Implementation of Web-Oriented Systems of Learning at Mychailo Dragomanov National Pedagogical University. Proceedings of the 11th Scientific and Practical Conference. Ed. by L. Ozirkovskyi, pp. 6–10. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. Retrieved from: http://science.lpnu.ua/ict-2019. [In Ukrainian].
 6. Mazur, M. (2019) Methodological Approaches for Organization and Information Software for Self-Training in Face-to-Face and Distance Forms of Learning. Proceedings of the 11th Scientific and Practical Conference. Ed. by L. Ozirkovskyi, pp. 26–30. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. Retrieved from: http://science.lpnu.ua/ict-2019. [In Ukrainian].
 7. Medvedyeva, O. (2017). "Step to Ukraine" Educational Portal as an interactive online course for Ukrainian Language Distance Learning by the foreign students of Lviv Polytechnic. Proceedings of the 9th Scientific and Practical Conference. Ed. by L. Ozirkovskyi, pp. 19–25. Lviv: Taras Shevchenko Scientific Society Publishing House. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39576. [In Ukrainian].
 8. Mulina, N. (2001). Methods of English Distant Course Development and its Integration into Language Teaching Process (Upper Stage of a Technical University). Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.02 – Theory and methods of teaching). Kyiv National Linguistic University. Kyiv, 22 p. Retrieved from: http://mulina.sumdu.edu.ua/. [In Ukrainian].
 9. Online Service. (2019) Online Service of Distance Learning Coursera. Retrieved from: https://www.coursera.org/
 10. Shunevych, B. (2008). Development of Distance Education at Higher Schools in European and Northern American Countries. Abstract of Doctoral Dissertation for Pedagogic Sciences (13.00.01 – General pedagogy and history of pedagogy). Institute of Higher Education at the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv, 39 p. [In Ukrainian].
 11. Shunevych, B. (2009). Methodology of Foreign Language Blended Learning at Higher School. Scientific Proceedings of the National University of "Ostroh Academy". Philology Series. Ostroh: "Ostroh Academy" National University Publishing House, 11, 542–548. [In Ukrainian].
 12. Shunevych, B. (2019). Prospects of Using Educational Materials of New Ukrainian Project for English Language Training. Foreign Languages Training of Law Enforcement Agencies and Security Sector Officers. Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference, pp. 194–196. Kyiv: National Prosecution Academy of Ukraine. Retrieved from: Conf_27.03.19…pidgotovka.pdf. [In Ukrainian].
 13. Shunevych, B., & Rak, N. (2019). Prospects of Massive Open Online Courses Implementation at Ukrainian Establishments of Higher Education. Bulletin of Lviv University: Pedagogical Series, 34, 249–256. [In Ukrainian].
 14. TALAS. (2019). Retrieved from: http://talas.dx.am/about.php
 15. The Best Online. (2019). The Best Online Courses of Ukraine and the World. Retrieved from: https://prometheus.org.ua/. [In Ukrainian].
 16. Virtuelle Hochschule Bayern. (2019). Retrieved from: https://www.vhb.org/