Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle

1
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наведено результати аналізу особливостей створення електронних курсів дисциплін “Основи образотворчого мистецтва” і “Ландшафтна графіка”, методичні підходи до їх використання студентами стаціонарної та заочної форми навчання.

1. The Law of Ukraine “On education” № 2984-III, as amended on January 19, 2010 // Collection of Laws of Ukraine – 15 p.

2.Morze N.V. Method of creating an e-learning course (based distance learning platform Moodle): Textbook / Morse N.V., Glazunov O.H. – K: “Agrar Media Group,” 2012, 2012. – 247.

3. Shunevych B. Theoretical Foundations of distance education: Teach. book. – Lviv: Nat. Univ Publishing”Lviv. Polytechnic “, 2006. – 244 p.

4. Shunevych B. Lecture for the course “theory and the practice of distance learning courses.” – L .: Izd UAH works, 2005. – 128 p.

5. Shunevych B. Overview of open and distance learning in Europe and North America // Science and modernity. – K.: NEA. – 2003. – № 3. – P. 35–44.