Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни “Дискретна математика”

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Враховуючи необхідність кардинальних змін в освіті, необхідно змінити формат подання навчального матеріалу, інформації людині, що виховується вже в епоху інформатизації суспільства з високим рівнем інформаційного обслуговування, доступністю будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізації представленої інформації, суттєвості використовуваних даних, а також результатів глибшого дослідження процесів осмислення нового матеріалу.

Запропоновано практичну реалізацію вищезгаданих завдань на прикладі вивчення дисципліни “Дискретна математика” у популярному зараз в ІТ-сфері вигляді – веб-аплікація. Типове завдання розбито на кроки, які повною мірою відображають процес мислення і формують у студента логіку зв’язку теоретичного матеріалу з його застосуванням. Під час проектування дизайну і розроблення інтерфейсу велику увагу було звернено на анімацію переходу стану елементів інтерфейсу під час взаємодії з користувачем.

1. [electronic resource]. – Access: http://www.ted.com/

2. [electronic resource]. – Access: http://www.ted.com/talks/lang/uk/ salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_ education .html? embed = true

3. “Good design interfaces” [electronic resource] .– access: http://www.uxfox.ru/goodui1/

4. “Web animation in action” [electronic resource]. – mode access: http://www.uxfox.ru/web-animation-at-work/

5. [electronic resource] .– access: http://dzhavala.github.io/mathApp/