Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate

1
Харківський національний економічний університет
2
Харківський національний економічний університет

Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ – закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено приклади тренувальних вправ з різних підручників, які створювались у середовищі Adobe Captivate під керівництвом В.М. Анохіна.

1. ISO 7157:2010 “Information and documentation. Electronic Publishing. Basic types and basic data. “(Ukrainian)

2. V. M. Anokhin. Requirements for modern electronic textbook and its feasibility in the environment of Adobe Captivate / / Vestnik “Lviv Polytechnic” Informatization of higher education. – 2012. – № 731.– p. 71–76. (Ukrainian)

3. V. M. Anokhin. Principles of creating electronic textbooks for higher education by example of the electronic textbook “Economy of enterprise” / V. M. Anokhin, N. V. Afanasyev, O. B.Plokha . Vestnik “Lviv Polytechnic” Informatization of higher education. – 2013. – № 775. – p. 68–72. (Ukrainian).