Системний підхід до організації підготовки та видання електронної мультимедійної інтерактивної навчальної літератури у вищих навчальних закладах

1
Харківський національний економічний університет
2
Харківський національний економічний університет

Розглянуті основні підходи щодо організації системи підготовки та видання сучасної електронної навчальної літератури власними силами у вищому навчальному закладі в умовах обмежених можливостей на прикладі організації робіт у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

1. ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихiднi вiдомостi».

2. Анохін В. М. Вимоги до сучасних електронних навчальних видань і можливості їх реалізації у середовищі Adobe Captivate / В. М. Анохін // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія: «Інформатизація вищого навчального закладу», №731. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2012. – С. 71–76.

3. Анохін В. М. Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника «Економіка підприємства» / В. М. Анохін., М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія: «Інформатизація вищого навчального закладу», № 775. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2013. – С. 68–72.

4. Анохін В. М. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate / В. М. Анохін., К. О. Ковальова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія: «Інформатизація вищого навчального закладу», № 803. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2014. – С. 37–41.