КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
M.A., Seneca College, Canada

Культурно-розважальні програми займають важливу нішу на телебаченні. Більшість молоді віддає перевагу саме такому жанру. Тому щоб зацікавити аудиторію такою передачею, слід докласти великих зусиль при створенні розважального сюжету. Оскільки розважальні телепередачі набувають популярності, кожне шоу має бути індивідуальним та відрізнятися одне від одного.

Щодо рекомендацій, які ми б хотіли зробити для покращення культурно-розважальних програм, це перш за все мова. Мовлення телебачення розглядають як важливий фактор емоційної взаємодії трьох елементів – зображення, звуку і слова. Але найважливіше значення в сучасному телебаченні відіграє слово, воно є головним «інструментом»  майстерності журналіста.

Прагнення до чистоти мовлення, його зрозумілості - один з основних професійних принципів тележурналістів. Як показує аналіз ток-шоу, майстерний ведучий є запорукою успіху телепередачі. Ведучий – це  людина, яка перш за все обізнана і постійно збагачує свої знання в професійному руслі. Це особа, яка має професійні навики, а саме: володіння інтонацією і тембром голосу, манера жестикуляції перед камерою і сама робота з камерою. Ведучий – це творча людина, яка виконує роботу журналіста, режисера, оператора та редактора. 

Ведучий має бути розумним, ненудним, талановитим та енергійним. Адже, саме таких людей вимагає глядач в телепередачі. Ведучі мають розвивати думку, інтерпретувати події та проводити ефіри з природньою манерою й інтонацією.

Ведучий, безумовно, є представником певної соціальної групи, і його взаємодію можна розглядати як, «представницьке спілкування», маючи на увазі спільні інтереси, цінності, ідеали і настанови цієї соціальної групи. Він повинен сам представляти себе глядачеві як партнера у спілкуванні.

Встановлення міжособистісних контактів у процесі телевізійного спілкування відбувається завдяки аудіовізуальному характеру телевізійної комунікації. Глядач одержує повідомлення від конкретної особи, ведучого телевізійної передачі, саме тому таке повідомлення має характер персоніфікованого.

 1. Matveeva L.V. (2000). Model of communicative act in television communication // Psychological Journal. - 2000. - № 2. –p.24
 2. Mashchenko I. (1998). Television of Ukraine. K., T. 1, 511p.
 3. "New Channel". Official site of the "New Channel" [Electronic resource]. - Access mode: novy.tv/ua/
 4. Petrenko V.F. (1986). TV and psychology. Television yesterday and today. Moscow: Moscow Publishing House. University, p. 213
 5. Pechenyuk T.(2006). Color science. Kharkiv: Grani, 384 p.
 6. Pobereznyakova O. (2004). Television interaction: Interactive field of communication. М.: Aspekt Press, 162 p.
 7. Protsak H. (2016). Means of psychological influence and manipulation of public consciousness. - Access mode: URL // http: //www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/zasoby-psykho-lohichnoho-....
 8. Pocheptsov G. G. (1998). Imageology: theory and practice. K .: ADEF-Ukraine, 392 p.
 9. Pocheptsov G. G. (2001). Theory of communication. M .: Real-buk, 656p.
 10. Serbenskaya O.A, Babenko V.V (2007). Fundamentals of teleconstruction: Workshop. Lviv: PAIS, 112 p.
 11. Slisarenko I. (1998). News is the eyes of the TV channel. Day, 13 March.
 12. Sokolov A.G. (1997). The nature of screen creativity. Psychological regularities. M .: Iskusstvo, 256p.
 13. STB. Official site of STB [Electronic resource]. - Access mode: www.stb.ua.
 14. Fomicheva I.D. (2007). Sociology of mass media: textbook. allowance for university students. М. : Aspekt Press, 355p.
 15. Hunt L. (2001). Fundamentals of television branding and on-air promotion. М .: Galleria, 152 p.
 16. Sharikov A. (2018). Images of leading news TV programs in expert evaluations: audience study service [Electronic resource]. - Access mode: http://evartist.narod.ru/text7/42.htm
 17. Shepel V.M. (2002).  Imageology. How to like people. M .: UNITI, 238 p.
 18. Schmidt M. (1999). TV brand as an added value. S.-Pet., 617 p.
 19. Olya Show [Electronic resource]. - Access mode: https://olia.novy.tv/ua/
 20. The Graham Norton Show [Electronic resource]. - Access mode: https://web.archive.org/web/20080723132631/http://bbcamerica.com/content...
 21. The Ellen DeGeneres Show [Electronic resource]. - Access mode: http://www.tv.com/shows/the-ellen-degeneres-show/