Фоторепортаж в царині сучасної зображальної журналістики

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті вказано на те, що в сучасних умовах у системі жанрів зображальної журналістики характеристики та визначення окремих жанрів стають надто розмитими та нечіткими. Теоретики та практики фотожурналістики дають свої, іноді нічим не обґрунтовані, дефініції жанрам, тим самим ще більше дезорієнтовуючи тих, хто береться за освоєння теорії фотосправи. Закцентовано на тому, що в публікаціях про суть та призначення жанрів по-різному трактують навіть давно усталені жанри, зокрема й такі, як фоторепортаж. Цим терміном називають і сам жанр, і спосіб знімання, і окремий інформаційний знімок.

У публікації наведено короткий огляд джерельної бази з проблематики дослідження. Розглянуто основні визначення, системні характеристики й різновиди фоторепортажу як одного із головних інформаційних жанрів сучасної зображальної журналістики. Підкреслено його роль і значення у сучасних умовах, наголошено на тому, що фоторепортаж має бути інформативним, достовірним і документальним. Окреслено найважливіші проблеми та виклики, з якими зіштовхуються фотожурналісти та редактори сучасних ЗМІ під час створення та публікації фоторепортажів.

Зосереджено увагу на професійних аспектах підготовки якісного фоторепортажу. Для отримання якісних світлин у цьому жанрі зображальної журналістики їхній автор повинен мати життєвий досвід, знати закони фотознімання, принципи кадрування, особливості композиції, фізичні властивості світла тощо.

Наведено приклади використання жанру фоторепортажу на шпальтах періодичних видань та сторінках електронних засобів масової інформації в українському медійному просторі.

У висновках подано основні вимоги щодо підготовки вправного фоторепортера для роботи в царині сучасної зображальної журналістики.

 1. Атмосфера безумовної любові // День. 2019. 8 жовт.
 2. Балаклицький М. Зображальна журналістика: навч.-метод. посіб. / М. Балаклицький. Харків, 2019. 84 с.
 3. Бальтерманц И. Специфика содержания и формы фотожурналистики [Электронный ресурс] / И. Бальтерманц. Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=1854.
 4. Беленький А. Учимся снимать репортаж [Электронный ресурс] / А. Беленький. Режим доступа: https://prophotos.ru/lessons/7831-s-emka-reportazha.
 5. Беленький А. Фотожурналистика в современных СМИ: учеб. пособ. / А. Беленький. СПб, 2016. 88 с.
 6. Березин В. Фотожурналистика: учеб. пособ. / В. Березин. М.: Изд-во РУДН, 2006. 159 с.
 7. Велосипедом на роботу // День. 2019. 19 верес.
 8. Ворон Н. Жанры фотожурналистики: учеб. пособ. для вузов по специальности «Журналистика» / Н. Ворон. — М.: Факультет журналистики, 2012. 145 с.
 9. Горевалов С. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації: єдність слова і зображення: навч. посіб. / С. Горевалов, Н. Зикун, С. Стародуб. К.: Київський міжнародний університет, 2010. 296 с.
 10. Де народжується салат для бюргерів з МакДональдза [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/16/638740/
 11. Заборяни: село без вказівників і без майбутнього — фоторепортаж [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://apps.facebook.com/megapolis_game/?fb_source=sidebar_bookmark
 12. Зонтаг С. Взгляд на фотографию / С. Зонтаг // Мир фотографии. М.: Планета, 1998. 329 с.
 13. Зонтаг С. Про фотографію / С. Зонтаг. К.: Основи, 2002. 189 с.
 14. Іванюха Т. Функції фотоілюстрації у сучасних молодіжних виданнях / Т. Іванюха, М. Тупіков // Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 190–192.
 15. Колосов А. Новый взгляд на жанры фотожурналистики / А. Колосов //RELGA. 2007. № 8. С. 13–23.
 16. Малышева Т. Репортаж — это всегда интересно [Электронный ресурс] / Т. Малышева. Режим доступа: https://photocasa.ru/photo-journal/uroki-fotografii/new_photographer/11327- reportazh-jeto-vsegda-interesno.html.
 17. Максимович М. Дослідження фотожурналістики / М. Максимович // Телевізійна й радіожурналістика. Львів, 2012. Вип. 11. С. 40–45.
 18. Мова символів // День. 2019. 9 жовт.
 19. На Софійській площі зібралися на акцію «В’язні Кремля» // День. 2019. 15 жовт.
 20. Нери Г. Лекции по фотожурналистике [Электронный ресурс] / Г. Нери. Режим доступа: https://www.photographer.ru/cult/practice/400.htm.
 21. Одеса готується до курортного сезону: свіжий фоторепортаж із пляжів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/regions/_odesa-gotuyetsya-do- kurortnogo-sezonu-svizhij-fotoreportazh-iz-plyazhiv/895205.
 22. Пожежа в заповіднику на Рівенщині: фоторепортаж лиха [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/np/_pozhezha-v-zapovidniku-na-rivnenschini-fo... liha/899414.
 23. Прибуткові слимаки. Як зробити бізнес на равликах [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/29/639965/
 24. Тріумфи і свята // День. 2019–20 верес. 
 25. Фотография жанровая и репортажная [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1603_fotografiya_jan....
 26. У Львові пройшов марш «Слава захисникам! Ні капітуляції» // День. 2019. 14 жовт.
 27. Шаповал Ю. Фотожурналістика: навч. посіб. / Юрій Шаповал. Рівне: Волинські обереги, 2007. 76 с.
 28. Шималин В. Основы фотожурналистики / В. Шималин. Минск: БГУ, 2009. 263 с.
 29. Як в Інституті урології оперують з мінімальною шкодою для пацієнтів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/health/2018/02/26/229206/
 30. Як зносять Шулявський міст: свіжий фоторепортаж [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_ak-znosyat-sulyavskij-mist-svizhij....