Засоби масової інформації і динаміка мовної норми: новітні фемінітиви як відображення суспільних викликів сьогодення

2020;
: 183-191
1
доцент кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка

Мова засобів масової інформації найоперативніше реагує на зміни в суспільних відносинах, саме в медіатекстах з’являються слова, що називають нові реалії, надають їм оцінку. Медіа не тільки відображають, але й пропагують нові соціокультурні моделі поведінки, стають рушіями змін у сприйнятті та трактуванні певних суспільних явищ.

Одним із важливих викликів останнього часу стало використання фемінітивів — іменників жіночого роду на позначення професій і посад жінок. Українські медіа не тільки вводили фемінітиви в тексти, а й активно публікували матеріали на цю тему. Більшість медіапублікацій позитивно трактує використання таких іменників. Ключовим аргументом є потреба зробити жінку видимою, мову — гендерно чутливою. Такі слова не нові для української лексики, їх фіксує і словник Б. Грінченка (1907–1909), і «Словник української мови» в 11 томах (1970–1980); деякі з них раніше використовували тільки в розмовному стилі, інші, як, наприклад, студент/студентка, не мали стилістичних обмежень. Водночас, як засвідчують публікації, жінки-респондентки здебільшого не переймаються цією проблемою і не відчувають дискомфорту від того, що їх називають іменниками-універсалізмами чоловічого роду; навпаки, дискри- мінаційними часто вважають саме іменники жіночого роду. Аргументами проти фемінітивів було те, що в мові вже закріплено інші значення деяких новоутворених іменників жіночого роду, і те, що бінарна система, яка утворюється внаслідок використання фемінітивів, ігнорує альтернативні визначення гендеру.

Практика використання фемінітивів у мові ЗМІ спричинила активну суспільну дискусію, що дало підстави внести зміни до українського правопису 22 травня 2019 року. Нова норма регламентує способи творення фемінітивів, але не зобов’язує їх використовувати, якщо мовець не відчуває у цьому потреби або не сприймає того чи іншого слова на фонетичному чи конотативному рівні. Засоби масової інформації і надалі впливатимуть на те, які слова витримають випробування часом і як трактуватимуть їх у різних середовищах мовців.

 1. Кузнецова О. Д. Непряма гендерна дискримінація в газеті «Спортивка» / О. Д. Кузнецова // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. С. 237–239.
 2. Собецька Н. Вживання фемінітивів, як прояв ґендерної культури / Н. Собецька // Молодий вчений. 2016. № 12.1. С. 375–378.
 3. Гаврилів О. Ґендерінґ, або як не передати куті меду / О. Гаврилів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Вип. 35. С. 236–346.
 4. Пилипюк С. Маркетологиня, водійка та підприємиця: що таке фемінітиви та чому ми їх вживаємо. Та до чого тут гендерна рівність і русифікація [Електронний ресурс] / С. Пилипюк. Режим доступу: https://www.the-village.com.ua/village/city/talk/285571-marketologinya-v... pidpriemnitsya-scho-take-feminitivi-ta-chomu-mi-yih-vzhivaemo
 5. Маслова Ю. П. Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах / Ю. П. Маслова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип. 50. С. 83–86.
 6. Шпітько І. М. Фемінітиви з формантом -ка в українській і словацькій мовах [Електронний ресурс] / І. М. Шпітько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 2010. Т. 18, вип. 16. С. 383–388. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2010_18_16_63)
 7. Блог О. Пономарева: як я ставлюся до фемінітивів на кшталт членкиня [Електронний ресурс] / О. Пономарів. Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv- 43838045
 8. Архангельська А. М. Фемінні інновації в новітньому українському назовництві / А. М. Архангельська // Мовознавство. 2014. № 3. С. 34–50.
 9. Крапка А. Фемінітиви в українській мові: необхідність чи надмірність? [Електронний ресурс] / А. Крапка. Режим доступу: http://krona.org.ua/feminituvu-v-ukr-movi.html
 10. Труш Н. Жінка в професії, або чи треба боятися фемінітивів [Електронний ресурс] /Н. Труш. Режим доступу: http://kolo.news/category/suspilstvo/14248
 11. Ладика І. Фемінітиви в українських медіа: «за» і «проти» / І. Ладика // День. 2019. 21 берез.
 12. Малахова О. Фемінітиви — не данина моді, вони властиві українській мові як системі [Електронний ресурс] / О. Малахова. Режим доступу: http://womo.ua/olena-malahova
 13. Чорнієвич М. Фемінітиви притаманні українській мові, це не якесь нове явище — мовознавиця. [Електронний ресурс] / М. Чорнієвич. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/ istoriya-movi/_feminitivi-pritamanni-ukrayinskij-movi-ce-ne-yakes-nove-yavische-movoznavicya/843774
 14. Маєрчик М. Ґендер для медій: підручник із ґендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціяльностей / М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова. Київ: Критика, 2013.
 15. Гордійченко Ю. Кураторка, менеджерка, директорка: що думають жінки про фемінітиви [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2017/11/21/ kuratorka- menedzherka-direktorka-shho-dumayut-zhinki-pro-feminitivi/
 16. Смоляр Л. Три причини, чому варто вживати фемінітиви [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/28/227141/
 17. Водійка чи водійчиня — як правильно вживати фемінітиви [Електронний ресурс]. Режим доступу: //https://gazeta.ua/articles/chistota-movlennya/_vodijka-chi-vodijchinya-y... feminitivi/922136
 18. Дві причини не вживати фемінітиви [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://maksymus.wordpress.com/2017/11/09/500520/
 19. Левченко К. Новим українським правописом закріплене використання фемінітивів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2706989-novim- ukrainskim-pravopisom-zakriplene-vikoristanna-feminitiviv.html
 20. Радіонов В. Про фемінітиви всерйоз і жартома. Адвокатка зажадала висновків експертки, а прокурорка — допиту свідчиці [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/print/132519-pro_feminitivi_vseryoz_i_zhartoma_adv...