ЖУРНАЛІСТИКА НА МЕЖІ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

1
Lviv Polytechnic National University

У статті викладено результати наукового дослідження щодо особливостей регіональних новин Луганщини та Донеччини, емпіричного аналізу можливостей телевізійних каналів згаданих регіонів та моніторинг очікувань реципієнтів, які живуть на межі окупованих Росією та підконтрольних Україні територій. Запропоновано інструменти та моделі виробництва якісного контенту для регіональних телевізійних новин в умовах війни заради національно-громадянської гідності та української ідентичності.

З’ясовано, що тематика і змістовна насиченість новин, їхні зображально-текстова напруженість і не-напруженість значно залежать від суспільно-політичної ситуації в області, Україні та світі.

Досліджено, що над каналами, які з обласних державних перейшли у статус суспільного телебачення, висить тягар минулого: у кожному кадрі мали б бути перші особи області, чим більше чиновників – тим потужніший ефір, про владу або добре, або дуже добре. Цих рудиментів треба позбуватися. Джерел інформацій, окрім офіційних, подій, окрім анонсовних, є значно більше. Не можна збіднювати верстку лише тим, про що відомо, а жанри зводити до трьох – інформації. Інтерв’ю та синхрону.

Окреслено характерні особливості нейтралізації агресії у регіональних медіа, зокрема у новинних телевізійних випусках. Проаналізовано як впливають на глядача події, що провокують агресію, і запропоновано альтернативні способи до її зменшення. варто поєднувати ефірну, позаефірну й онлайнову промоції – все, що відбувається всередині, зовні та в інтернеті. І в будь-якому разі не треба застосовувати до них різні стратегії. Йдеться про сайти, яким варто додати оперативності та динаміки, підсилити його комунікаційні завдання між глядачем та телеканалом. Канал міг би набути індивідуальних рис, стати привабливим, а це можна зробити, осучаснивши його дизайн, манеру ведення та стиль ведучих. Новинні програми мали б бути україномовними.

1. Відсутність стратегії порятунку: проблеми комунікації влади та Донбасу [Електронний ресурс] // Espreso.TV – 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TIR5U4QpP6s. 2. Герасим’юк О. На першому плані інформаційна безпека / Ольга Герасим’юк // День. – 2014. – 11–12 лип.

3. Гоян В. В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій» / В. В. Гоян. – К., 2012. –  36 с.

4. Дворянин П. Новини регіонального телебачення: пошуки креативних рішень, дотримання журналістських стандартів та морально-духовних цінностей / Парасковія  Дворянин // Медіапростір : зб. наук. ст. із соц. комунікацій / [ред. кол. : Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 49–53.

5. Дмитровський З. Телевізійна журналістика / Зеноновій Євгенович Дмитровський // Паic, 2009. – 220 с.

6. Довіра до ЗМІ. Чи готові українці підвищувати власну медіаграмотність? [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2018. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2427840-dovira-do-zmi-ci-gotovi-ukrainci-pidvisuvati-vlasnu-mediagramotnist.html.

7. Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2002.

8. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» // Інформаційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 року) / [за ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк ; упоряд. Т. Бондаренко]. – К., 2008. – 356 с.

9. Завдання ЗМІ – інформування, а не пропаганда, – експерти ГО «Телекритика» [Електронний ресурс] // Media lab. – 2015. – Режим доступу: http://medialab.online/news/zavdannya-zmi-informuvannya-a-ne-propaganda-eksperty-go-telekry-ty-ka/.

10. Інформаційне споживання, потреби та погляди мешканців Донбасу – яким медіа надають перевагу та якого контенту не вистачає на Сході України? Діана Дуцик, виконавча директорка ГО «Детектор медіа». https://www.youtube.com/watch?v=YhKngutDKRw&t=1138s.

11. Козловець М. А Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

12. Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека: підручник. – К. : Нора -Друк, 2006.

13. Медіаспоживання та оцінка суспільно-політичних процесів в Україні мешканцями східних областей [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – 2018. – Режим доступу: http://detector.media/infospace/article/136753/2018-04-19-mediaspozhivannya-ta-otsinka-suspilno-politichnikh-protsesiv-v-ukraini-meshkantsyami-skhidnikh-oblastei/.

14. Комова М. В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації : [монографія] / М. В. Комова. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 250 с.

15. Копиленко О. Л. Влада інформації / О. Л. Копиленко. – К. : Вид-во «Україна», 1991. – 108 с.

16. Руденко А. Коли бути інформаційній деокупації? [Електронний ресурс] / А. Руденко // День. – 2017. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/koly-buty-informaciyniy-deokupaciyi.

17. Самокиш І. Сьогодні роль журналістики – у тому, щоб надавати новинам сенсу / Ігор Самокиш // День. – 2011. – 9–10 груд.