Сучасні тенденції ціноутворення золота в умовах пандемії COVID-19

2020;
: сс. 181 - 188
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано динаміку дохідності золота на світовому ринку за період 2010 — 2020 рр. Також розглянуто обсяги попиту на дорогоцінний метал за різними секторами ринку за ІІ квартал 2019 — 2020 рр. та визначено чинники впливу на ціноутворення золота. Виокремлено переваги золота для інвесторів на противагу нестабільним валютам та цінним паперам під час кризи внаслідок епідемії COVID-19. Проаналізовані обсяги золотовалютних резервів України з кінця 2019 р. по вересень 2020 р. Зроблено висновки щодо основних тенденцій ціноутворення золота в умовах пандемії.

 1. Baldwin R. Economics in the Time of COVID-19 / R. Baldwin, B. W. di Mauro. — London: CEPR Press VoxEU.org eBook, 2020. — 123 с.
 2. Офіційний сайт Bank of America [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.bankofamerica.com.
 3. Бернстайн П. Власть золота. История наваждения / П. Бернстайн ; [пер. с англ.]. М. : ОлимпБизнес, 2004. — 212 с.
 4. Грайс Д. Ринок золота оздоровився [Електронний ресурс] / Д. Грайс. — Режим доступу : http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=34811.
 5. Боришкевич В. Золото в современной экономике // Бізнес Інформ. — 2014. — № 1. — С. 256–261.
 6. Дудчик О.Ю. Інвестування в золото: переваги та недоліки / О.Ю. Дудчик, А.В. Брівко, Н.Ю. Нежива // Видавництво «Молодий вчений». — 2013. — № 2 (02). — С. 22–26.
 7. Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу /Бодрова Н. // Вісник НБУ. — 2011. — № 7. — С. 26-32.
 8. Диба М. І. Класифікація та функції банківських металів / Диба М. І., Василенко В. В. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2012. — № 1. — C.101- 110.
 9. Михайловський О. В. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці /Михайловський О. В. // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 12. — С. 230–237.
 10. Савчук Н. Ринок золота: сучасний стан і перспективи розвитку / Савчук Н. // Ринок цінних паперів України // Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. — 2009. — № 1-2. — С. 19- 24.
 11. Федорчук А. Високосний фініш / Федорчук А. — 2016. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gazeta.dt.ua.
 12. Онлайн трейдінг «InstaForex.com» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.instaforex.com/ua.
 13. Офіційний сайт брокерської компанії Росії «Кит Финанс Брокер» / Аналітика [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://brokerkf.ru/ page/o_kompanii.
 14. Сайт World Gold Council — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gold.org.
 15. Онлайн трейдінг. Товарна біржа СОМЕХ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://equity.today/birzha-comex.html.
 16. Офіційний сайт Мінфіну. Золотовалютні резерви (ЗВР) України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets.