Митні режими Європейського Союзу: сутність, типологія та особливості застосування

2022;
: cc. 344 - 351
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Обґрунтовано актуальність гармонізації митного законодавства України у частині митних режимів із практикою Європейського Союзу. Проаналізовано сутність і типологію митних режимів за вітчизняним законодавством. Визначено сутність митної процедури згідно з митним законодавством Європейського Союзу. Ідентифіковано ключові типи митних режимів, які використовуються на митній території Європейського Союзу. Докладно охарактеризовано специфічні особливості застосування митних режимів Європейського Союзу.

  1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI з останніми змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 30.07.2022).
  2. Кузьмін О. Є. & Будз О. Ф. (2017). Типологія митного обслуговування підприємств. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 875, 3–12.
  3. Лемеха Р. (2020). Класифікація митних режимів за національним і європейським законодавством: уніфікація підходів у контексті євроінтеграції. Адміністративне право і процес, 10/2020, 118–124.
  4. Мельник О. Г., Адамів М. Є. & Тодощук А. В. (2018). Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції. Львів: Міські інформаційні системи.
  5. Осадча Н. В. (2009). Митні режими та підходи до їх класифікації. Управління економікою: теорія та практика, 247–276.
  6. Юринець О. В. (2021). Пріоритетні проблеми роботи митних органів України в умовах євро- пейської та євроатлантичної інтеграції. Науковий журналМенеджмент та підприємництво  в  Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 3(1), 96–103.
  7. Юринець О. В. (2021). Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції. Львів: Галицька видавнича спілка.
  8. Gwardzińska E., Laszuk M., Masłowska M. & Michalski R. (2017). Prawo celne. Warszawa: Wolters Kluwer.
  9. Regulation (EC) No 648/2005 of The European Parliament and of the Council, of 13 April 2005 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code. URL: https://eur- lex.europa.eu/eli/reg/2005/648/oj (access: 20.07.2022).
  10. Regulation (EU) No 952/2013 of The European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down       the       Union       Customs       Code.       URL:       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 (access: 21.07.2022).