Новітні технології маркетингових досліджень та аналізу ринку

2021;
: cc. 29 - 39
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У наш час все актуальнішими для успішності підприємств стають маркетингові дослідження. Проведення маркетингових досліджень знижує ризик прийняття неправильних рішень під час аналізу та розроблення маркетингових стратегій, планування і контролю маркетингової діяльності.

У статті наведено огляд виникнення маркетингових досліджень, досліджено новітні методи маркетингових досліджень, їхні переваги та недоліки, можливість їх використання на різних етапах маркетингової діяльності. Систематизовано наукові підходи до трактування понять «маркетингові дослідження», «методи маркетингових досліджень». Проаналізовано новітні методи маркетингових досліджень, які передбачають широке використання AI (штучний інтелект), Big Data, ML, TRI*M. Проаналізовано також реалізацію методів маркетингових досліджень на основі Big Data, AI, ML, кейси із використанням новітніх методів маркетингових досліджень.

 1. Дриль О. І. (2008). Маркетингові дослідження ринку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика, № 633. С. 215.
 2. Анохин Е. В. (2015). История и организация рынка маркетинговых исследований. Экономика и предпринимательство, № 1.
 3. Визначення маркетингу. АМА (2017). URL: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of- Marketing.aspx (дата звернення: 18.10.2021).
 4. Ковальчук С. В., Петрицька О. С. (2010). Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 1. C. 42–51.
 5. Черчилль Г., Браун Т. (2007). Маркетинговые исследования. Пер. с англ. под ред. Г. Багиева. Санкт- Петербург: Питер.
 6. Лилик І. В., Кудирко О. В. (2010). Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Київ. URL: http://uam.in.ua/upload/bigfiles/books/1231231231231231231231231231231231231231231231231231231231 23123kj1h2g3kjh1231231231365464651243615243651243615243.pdf (дата звернення: 19.10.2021).
 7. Журавльова М. О. Роль та сучасні методи маркетингових досліджень у бізнесі. URL: https://www.kpi. kharkov.ua/archive/Conferences/Оптимум/2014/РОЛЬ%20ТА%20СУЧАСНІ%20МЕТОДИ%20МАРКЕТИНГОВ ИХ%20ДОСЛІДЖЕНЬ.pdf (дата звернення: 19.03.2021).
 8. Ярликов А. Інструменти інтернет-маркетингу. URL: http://takmak51.ru// (дата звернення: 18.03.2021).
 9. Новаківський І. І., Дума О. І. (2010)ю Мобільна реклама та перспективи її розвитку. Вісник Націо- нального університету “Львівська політехніка”; Серія: Логістика, № 669. С. 212–217.
 10. Чому   країни   посилено   розвивають   штучний   інтелект   (2020).   Видавництво   112.ua.   URL: https://ua.112.ua/golovni-novyni/kliuch-do-svitovoho-liderstva-chomu-krainy-posyleno-rozvyvaiut-shtuchnyi-intelekt- 525688.html (дата звернення: 20.10.2021).
 11. Штучний інтелект у маркетингу: як АІ-алгоритми вдосконалюють онлайн-рекламу? Конференція АІ. URL: https://aiconference.com.ua/uk/news/iskusstvenniy-intellekt-v-marketinge-kak-ai-algoritmi-sovershenstvuyut- onlayn-reklamu-93972 (дата звернення: 20.10.2021).