Оптимізація режимів віброрезонансної кавітаційної обробки рідин

2012;
: cc. 85 - 92
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Описано спосіб віброрезонансної кавітаційної обробки рідинних субстанцій та прилад для визначення резонансних частот власних коливань наявних в оброблюваних рідинах зародків кавітації. Доведено, що оптимальними є режими, за яких частоти коливань збурювачів кавітації кратні частотам власних коливань зародків кавітації.

1. Сілін Р.І. Вібраційне обладнання на основі гідропульсатора / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв. — Хмельницький: ХНУ, 2007. — 386 с. 2. Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І. Вібраційний електромагнітний кавітатор резонансної дії // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні / Український міжвід. наук.-техн. зб. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2011. — Вип. № 45. — С. 374–380. 3. Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело — жидкость / Г.А. Аксельруд. — Л.: Университет, 1970. — 210 с. 4. Федоткин И.М. Использование кавитации в технологических процесах / И.М. Федоткин, А.Ф. Немчин. — К.: Вища шк., 1984. — 68 с. 5. Афтаназів І.С. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням / І.С. Афтаназів. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 516 с. 6. Блехман І.І. Синхронізація динамічних систем / І.І. Блехман. — М.: Машинобудування, 1971. — 896 с. 7. Пат. України № 66550. Вібраційний електромагнітний пристрій для збурення кавітації / В.Л. Старчевський, Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів, О.І. Строган; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.