Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом

2016;
: pp. 54-76

Ланець О. C. Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом / О. C. Ланець, Р. Я. Качмар, В. М. Боровець // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – Випуск 50. – С. 54–76.

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”

В статті на прикладі вібраційного бункерного живильника викладено повну методику його проекту­вання з виведенням основних аналітичних залежностей, що встановлюють параметри системи.

1. Повідайло В.О. Вібраційні процеси та обладнання: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 248 с.

2. Повидайло В.А. Принципы создания вибра­ционных устройств и машин для автоматизированных производств // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вибрации в технике и технологиях“. –1994. - №1- С. 18-27.

3. Повидайло В.А. Расчет и конструирование вибрационных питателей.- М.: Машгиз, 1962.

4. Вибрации в технике: Справочник: В 6-ти т. / Ред. совет: В. Н. Челомей (пред.).– М.: Машиностроение, 1981 – Т. 4: Вибрационные процессы и машины / Под. ред. Э. Э. Лавендела. – 1981. 509 с., ил.

5. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): монографія / О. С. Ланець. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 324 с.