Правові погляди с. дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства

2017;
: pp. 21 - 27

T. Ivashkiv, L. Fedyk «Legal views of S.Dnistryans’kyi on major economic categories in the context of Austrian law»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Івано-Франківський університет права
2
Івано-Франківський університет права

У статті проаналізовано загальнотеоретичні аспекти поглядів Станіслава Дністрянського на основні економічні поняття в їхньому взаємозв’язку із правом. З’ясовано погляди науковця на капітал, кредит, продукт. Відображено їхнє трактування у австрійському законодавстві. Визначено вплив минулих та сучасних С. Дністря¬нському правових та економічних ідей на його бачення основних економічних явищ та процесів. Автори виокремлюють оригінальне бачення правознавця на відповідність австрійського законодавства тим економічним відносинам, які зароджувалися чи активно функціонували в умовах тогочасної економіки.

1. Dnistrianskyi S. Tsyvilne pravo [Civil law], Viden, Drukarnia S. Holtshavzena u Vidni, 1919. 1063 p. 

2. Dnistrianskyi С. Є. cholovik також необхідні в правовому systemi (rozvidky з avstriiskoho праворуч) [Людина та її потреби в правовій системі], Chasopys pravnycha, 1900, Vol. X. с. 4-36. 

3. Класифікація речей у римському приватному праві. Класифікація речей в римському приватному праві. Доступно за адресою: um.co.ua/8/8-15/8-151683.html (додається 26.26.2016). 

4. Підпоріхора О. Римське право, м. Київ, Юрінком Інтер Пабл., 2009. 528 с. 5. Потолов В. В. Римське право, м. Москва, РУДН Publ., 2008. 352 с.