Розробка конструкції лабораторного стенду для дослідження процесів свердління

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено конструкцію лабораторного стенду для дослідження процесів свердління, а вибір конструкції та оптимізацію розмірів пружного елемента стенда виконано за допомогою програм Solid Works та ANSYS.

1. Бауман Э. Н. Измерение сил электрическими методами. М., Мир, 1978. — 430с. 2 Электрические тензометры сопротивления. Под ред. Н. П. Раевского — М., Енергия, 1961, 3. Упругие элементы тензорезисторних датчиков сили / Под ред . Соколова С. А. — М., ЦНИИТЭИ приборостроения, 1976, 56с. 4. Панчук В.Г. Комп’ютеризований комплекс для дослідження та моделювання процесу відрізування заготовок фрезами / В.Г.Панчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. —2012. — № 3. — С. 236-241. 5. KISTLER measure. analyse. Innovate [Електронний ресурс] / Catalog — 2013 // http://www.kistler.com/ua/en/kistlergroup/contact/overview