Основні інструменти інтернет-маркетингу в публічному управлінні в умовах глобальної цифровізації

DG.
2023;
: cc. 91 -102
1
Українськa академія друкарства

Досліджено основні інструменти інтернет-маркетингу публічного управління при наданні послуг населенню. Визначено сутність та особливості контекстної та таргетованої реклами, наведено основні відмінності та спільні риси, особливості просування та види. Проаналізовано афілійований маркетинг, його актуальність та запропоновано основні компоненти. Розкрито сутність і взаємозв’язок контент-маркетингу та соціального медіамаркетингу, обґрунтовано актуальність і пріоритетність використання. Обґрунтовано використання еmail-маркетингу та ремаркетингу. Аргументовано необхідність оптимізації сайту під пошукові запити.

  1. Брадулов П. О., Ординський В. І. Формування системи інтернет-маркетингу в сфері інформаційних технологій. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 3(2). С. 113–120. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-36.
  2. Виноградова О, Недопако Н., Крижко О. Формування та розвиток поняття цифрового маркетингу. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. № 2. С. 162–170. URL: https://doi.org/10.33108/sepd2022.02.162.
  3. Гнот Т. В. Концептуальні підходи до моделювання стратегії інтернет- маркетингу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 3. С. 152-158. DOI https://doi.org/10.32782/easterneurope.26-25.
  4. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у марке- тингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми : СумДУ. 2011. № 4. Т 2. С. 64–74.
  5. Янчук Т. В. Застосування технологій інтернет-маркетингу в збутовій діяль- ності підприємства. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2023. № 30. С. 98–106. DOI: 10.33813/2224-1213.30.2023.9.