Оптимізація конструкції пуансона технологічної оснастки штампу з метою підвищення його експлуатаційних характеристик

2017;
: cc. 36 - 40
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проведено аналіз конструкції та креслення пуансона, який забезпечує гнуття деталі у процесі її виготовлення штампуванням. Особливу увагу приділено аналізу варіанта пуансона, який у процесі зміни умов експлуатації, що призвело до зміни навантаження, руйнувався. Запропоновано конструкцію пуансона, яка витримує змінені умови роботи.

1. Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической подготовки про- изводства у машиностроении / под ред. О. И. Семепкова: в 2-х т. — Т. 2.— Минск: Вышейшая шко- ла, 1977. — 334 с . 2. Алямовский А. А. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов. — СПб.: БХВ Петербург, 2006. — 799 с. 3. Велика О. Т. Розрахунок прямокутної матриці прес-форми на міцність і жорсткість / О. Т. Велика, В. Г. Топільницький, М. В. Бойко, Р.В. Лампіка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — Вип. 44. — С. 74–79. 4. Велика О. Т. Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі CAD/САЕ AutoCADMechanical 2006 / О. Т. Велика, С. Є. Лясковська // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 729. — С.80—85.