Процедура рецензування

Система рецензування - відкрита пірингова. На кожну статтю надходять дві рецензії. Редколегія слідкує за тим, щоб у рецензентів не виникало конфлікту інтересів.

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії.

Завданням рецензування є сприяння відбору рукописів для публікування та формування рекомендацій щодо їх покращення.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються лише ті статті, що сприяють розв'язанню актуальних завдань у галузі технічних наук.

Остаточне рішення щодо публікації приймається на засіданні редакційної колегії. Після прийняття рішення про публікацію статті відповідальний секретар повідомляє про це автору.

За бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без його дозволу.

Критерії рецензування статей:

  • відповідність профілю видання;
  • актуальність дослідження;
  • новизна дослідження;
  • практична цінність результатів дослідження;
  • ступінь розв'язання наукового завдання;
  • зрозумілість викладеного матеріалу;
  • достовірність отриманих результатів;
  • зрозумілість ілюстративного матеріалу;
  • аргументованість висновків;
  • ступінь розкриття контенту статті у розширеній анотації.