Редакційна колегія

Відповідальний редактор
Прудиус Іван Никифорович, Національний університет «Львівська політехніка», директор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України (Україна).

Заступник відповідального редактора
Стрихалюк Богдан Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Україна).

Відповідальний секретар
Гривачевський Андрій Петрович, Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем (Україна)

Члени редакційної колегії

Блувбанд Зіґмунд, Advanced Logistics Development, президент, доктор технічних наук, академік Національної асоціації якості США (Ізраїль).

Бобало Юрій Ярославович, Національний університет «Львівська політехніка», ректор, доктор технічних наук, професор (Україна).

Бобицький Ярослав Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фотоніки, доктор технічних наук, професор (Україна).

Бондарєв Андрій Петрович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, доктор технічних наук, професор (Україна).

Волочій Богдан Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, доктор технічних наук, професор (Україна).

Волошиновський Святослав, Женевський університет, професор кафедри обробки стохастичної інформації, доктор технічних наук, професор (Швейцарія).

Голяка Роман Любомирович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій, доктор технічних наук, професор (Україна).

Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри електронний приладів, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник науки і техніки України (Україна).

Джо Міньхо, Корейський університет, професор кафедри комп’ютерних та інформаційних наук, доктор технічних наук, професор (Південна Корея).

Добровольський Анджей, Військова Технічна Академія Ім. Ярослава Домбровського, доктор технічних наук, професор (Польща).

Дружинін Анатолій Олександрович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри напівпровідникової електроніки, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Україна).

Зубков Анатолій Миколайович, Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, старший науковий співробітник наукового центру, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Україна).

Климаш Михайло Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри телекомунікацій, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Україна).

Лемешко Олександр Віталійович, Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри телекомунікаційних систем, доктор технічних наук, професор (Україна).

Лунтовський Андрій, Дрезденський університет кооперативного навчання, професор, доктор технічних наук, професор (Німеччина).

Ложковський Анатолій Григорович, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова,  завідувач кафедри комутаційних систем, доктор технічних наук, професор (Україна).

Нічога Віталій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, доктор технічних наук, професор (Україна).

Пастернак Матеуш, Військова Технічна Академія Ім. Ярослава Домбровського, доктор технічних наук, професор (Польща).

Правда Володимир Іванович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем, професор (Україна).

Романишин Юрій Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій, доктор технічних наук, професор (Україна).

Русин Богдан Павлович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу методів та систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень, доктор технічних наук, професор (Україна).

Толюпа Сергій Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор, (Україна).

Тржаска Губерт, Вроцлавський технічний університет, професор кафедри радіокомунікації і телеінформатики, доктор технічних наук, професор (Польща).

Шілль Александер, Дрезденський технічний університет, завідувач кафедри комп’ютерних мереж, доктор технічних наук, професор (Німеччина).

Ящишин Євген, Варшавський технічний університет, завідувач кафедри радіокомунікації, доктор технічних наук, професор (Польща).